Клінічна настанова рекомендована для впровадження в Україні розширеною нарадою державних експертів від 30 листопада 2017р. затверджена на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017.

7. Глосарій

Гострий тонзиліт

Гостре болюче запалення, обмежене піднебінними мигдаликами.

Гострий фарингіт:

Гостре болюче запалення слизової оболонки глотки без залучення піднебінних мигдаликів.

Гострий тонзилофарингіт

Гостре болюче запалення слизової оболонки глотки із залученням піднебінних мигдаликів.

Оцінка

походить від англомовного поняття «to assess – оцінювати»: зважувати. Означає поступове оцінювання результату (наприклад, загальне оцінювання дослідником).

Дотримання режиму лікування/ комплаєнс

«Дотримання лікування» – позначення для дотримання спільнообраного пацієнтом та лікарем курсу лікування для досягнення поставленої терапевтичної мети.

Хронічний тонзиліт

Невизначена картина хвороби14, розмовний вираз, що означає болі в горлі без точного діагнозу.

Метод Дельфі

При опитуванні методом Дельфі групі експертів надається каталог питань або тез відповідної фахової області. Експерти мають можливість оцінити ці вислови у численних так званих «колах». З другого кола, як правило, дається анонімний зворотний зв’язок щодо всіх відповідей. Таким чином, звичайним динамікам груп намагаються протидіяти дуже домінуючими особами.

Епізод

Згідно з Paradise,43 епізодом вважається тільки оцінена лікарем картина хвороби з підвищенням температури >38,3°C, або діаметром шийних лімфовузлів >2 см, або виявленням стрептококів (група A β-гемолітичні) у мазку, або у дітей – з тонзилярними нашаруваннями та болями в горлі, що також лікувалося антибіотиками.

Paradise-критерії для визначення показань до TE

Мінімум 7 епізодів за останні 12 місяців або 5 на рік за останні 2 роки або 3 на рік за останні 3 роки43

Рандомізація

Під рандомізацією розуміють поділ осіб, за принципом випадкового відбору, на групу втручання або контрольну групу для того, щоб рівномірно розподілити незнайомі, пов’язані з людьми відхилення

Засліплення

Тримання в таємниці впорядкування груп (терапії чи контролю) перед тими, хто бере участь у дослідженні – пацієнтами, лікарями, обслуговуючим медичним персоналом або тими, хто аналізує.

Пошук Всі результати