Клінічна настанова рекомендована для впровадження в Україні розширеною нарадою державних експертів від 30 листопада 2017р. затверджена на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017.

Список скорочень

AAOHNS

Американська Академія оториноларингології, хірургія голови і шиї (англ. American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery)

ASL

Антистрептолізин

AWMF

Товариство наукових медичних професійних товариств

DEGAM

Німецьке товариство загальної медичної практики і сімейної медицини

DGHNO-KHC

Німецьке товариство отоларингології та хірургії голови і шиї

EIA

візуальні іммунохроматографічні тести

EUCAST

Європейський комітет з тестування чутливості до антимікробних препаратів

GBI

«Glasgow Benefit Inventory», валідована процедура оцінки якості життя за допомогою стандартизованої анкети

HHV4

Вірус герпесу людини 4 типу

ID

Надріз з дренажем при лікуванні перитонзилярного абсцесу; розтин абсцесу скальпелем та дренаж ротоглотки (англ. Incisional Drainage)

ITE

Тонзилектомія через інтервал при лікуванні перитонзилярного абсцесу; тонзилектомія після закінчення антибіотикотерапії гострого перебігу хвороби і/або ID/NP

NP

Прокол голкою при лікуванні перитонзилярного абсцесу; максимально повне випорожнення порожнини абсцесу шляхом пункції канюлею та аспірація гною шприцом; здійснюється як одно- так і багаторазово

PedQL

Педіатричний опис якості життя, валідований метод для оцінки якості життя за допомогою стандартизованої анкети-опитування

PFAPA синдром

Синдром, що включає періодичну гарячку, афтозний стоматит, фарингіт і шийний лімфаденіт (англ. periodisches Fieber, aphthöse Stomatitis, Pharyngitis, zervikale Adenitis)

RADT

Швидкі тести для виявлення антигенів (англ. rapid antigen detection tests)

RFITT

Радіочастотно-індукована термотерапія

SF-12

Коротка форма опитувальника (англ. Short Form questionnaire) – валідована анкета для оцінювання якості життя

SIGN

Шотландська мережа коледжів з розробки настанов (англ. Scottish Intercollegiate Guidelines Network)

SNLG

Sistema Nazional Linee Guida, італійське положення рекомендаційного характеру щодо тонзилектомії з урахуванням рекурентного гострого тонзиліту

TAC

Тонзилектомія в гострому періоді при ПТА; абсцесс-тонзилектомія в стадії гострого абсцесу

АТЕ

Адено-тонзилектомія

БГСГА

β-гемолітичний стрептокок групи А

ВІЛ

Вірус імунодефіциту людини

ДІ

Довірчий інтервал

ЕБВ

Епште́йна–Барр вірус

ЕДТА

Етилендіамінтетраоцтова кислота

ЕКГ

Електрокардіограма

ІМ

Інфекційний мононуклеоз

ЛДГ

Лактатдегідрогеназа

МКХ-10

Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду

ПТА

Перитонзилярний абсцес

РГТ

Рекурентний гострий тонзиліт

РКД

Рандомізоване контрольоване дослідження

СРБ

С-реактивний білок

ТЕ

Тонзилектомія

ТТ

Тонзилотомія

ТФ

Тонзилофарингіт

Пошук Всі результати