Безшапочний  Сергій Борисович
Безшапочний Сергій Борисович
доктор медичних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Березнюк Ігор Володимирович
Березнюк Ігор Володимирович
Лікар-отоларинголог, завідувач відділення ендоскопічної мікрохірургії ЛОР-органів у дітей.
Березнюк  Володимир Васильович
Березнюк Володимир Васильович
доктор медичних наук, професор, завідувач ЛОР-кафедри Дніпропетровської медичної академії, дійсний член Міжнародного товариства отоларингологів практиків та Міжнародної Академії Оториноларингології, Заслужений лікар України
Гавриленко Юрій Володимирович
Гавриленко Юрій Володимирович
д.мед.н., доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології і фоніатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика
Кошель Іванна Василівна
Кошель Іванна Василівна
д.мед.н., доцент кафедри терапії і сімейної медицини інституту післядипломної освіти ІФНМУ, м. Івано-Франківськ
Кривопустов Сергій Петрович
Кривопустов Сергій Петрович
доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Заслужений лікар України
Кушниренко С. В.
Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Медведь В.І.
Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, Заслужений лікар України, звідувач відділення внутрішньої патології вагітних Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
Молочек Юрій Анатолійович
Молочек Юрій Анатолійович
Доцент, к.м.н., зав.відділення дитячої отоларингології НДСЛ «ОХМАТДИТ»
Опришко В.І.
Доктор медичних наук, професор кафедри фармакології та клінічної фармакології ДЗ «ДМА МОЗ України», співробітник регіонального відділення Державного експертного центру МОЗ України з питань фармаконагляду, член редакційної колегії фахових видань «Медичні перспективи» (Дніпро) та «Фармакологія і лікарська токсикологія» (Київ).
Попович Василь Іванович
Попович Василь Іванович
доктор медичних наук, головний оториноларинголог МОЗ України, професор Івано-Франківського національного медичного університету
Пухлік  Сергій Михайлович
Пухлік Сергій Михайлович
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри отоларингології Одеського державного медичного університету
Святенко  Т. В.
Святенко Т. В.
Професор, доктор медичних наук, Віце-Президент Української Асоціації лікарів дерматовенерологів і косметологів, Експерт МОЗ за спеціальностями «Дерматовенерологія», «Дитяча дерматовенерологія», Член Європейської Академії дерматовенерології, Професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпропетровської медичної академії, Засновник Центрів дерматології і косметології професора Святенко.
Тімен  Григорій Єлізарович
Тімен Григорій Єлізарович
доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН, член Міжнародної академії отоларингології, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, завідувач відділу патології дитячого віку ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

Пошук Всі результати