Тімен Григорій Єлізарович

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН, член Міжнародної академії отоларингології, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, завідувач відділу патології дитячого віку ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

Тімен Григорій Єлізарович член-кореспондент Академії медичних наук України, обраний за спеціальністю хвороби вуха, горла та носа; член Міжнародної академії отоларингології - хірургія голови та шиї, дійсний член Української академії наук, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу патології дитячого віку Інституту отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України.

Основні напрямки роботи Тімена Г.Є – хвороби вестибулярного апарату, хвороби внутрішнього вуха (сенсоневральна приглухуватість та глухота); звукопровідна та змішана приглухуватість, вроджені вади вуха, в т. ч. глухота. Експериментальне обґрунтування та використання в клініці лазерного опромінювання; патогенез та лікування риносинуситів; лімфоглоткове кільце; тонзилярна проблема; кохлеарна імплантація; стовбурові клітини та трофін в отоларингології (експериментально-клінічне дослідження); доброякісні та злоякісні пухлини ЛОР-органів.


Тімен Г.Є. брав участь у розробці першого вітчизняного кохлеарного імплантата і як хірург приймав участь в проведенні першої в Україні кохлеарної імплантації у дитини. Продовжує наукові розробки в цьому напрямі. Запропоновані ним інновації при видаленні понад 100 ангіофібром основи черепа сприяли зниженню летальності до 1% та рецидивування до 7%. Автор понад 450 наукових праць, в тому числі 5 монографій та довідників, 27 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Пошук Всі результати