Дудій Петро Федорович

доктор медичних наук, професор, заступник декана фармацевтичного факультету по заочній формі навчання Івано-Франківського національного медичного університету

У 2010 році Петро Федорович захистив докторську дисертацію на тему: «Спіральна комп’ютерна томографія в діагностиці захворювань кісток та порожнин лицевого черепа» та отримав вчене звання професора у 2012р.

Під його керівництвом на кафедрі виконано та захищено дві кандидатські дисертації. Професор Дудій П.Ф. консультує хворих та обстежує пацієнтів з університетської клініки, закріплених відділень обласної клінічної лікарні, стоматологічних поліклінік міста Івано-Франківська, центральної міської клінічної лікарні, Прикарпатського клінічного онкологічного центру.

Петро Федорович нагороджений дипломом та золотою медаллю Асоціації польських винахідників та раціоналізаторів за відкриття методу оцінки лікування поліпозного риносинуситу з прогнозуванням подальшого ведення та діапазону хірургічного втручання.

Пошук Всі результати