Безшапочний Сергій Борисович

доктор медичних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

Безшапочний Сергій Борисович закінчив Харківський медичний інститут та у подальшому працював на посаді асистента кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Полтавського медичного стоматологічного інституту. У 1984 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Розробка та теоретичне обґрунтування методів діагностики та лікування при переломах кісток зовнішнього носа та стінок новколоносових пазух», а у 1986 році йому було присвоєне вчене звання професора.

Професор Безшапочний С.Б. є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», а також автором близько 400 праць, у яких відображені його наукові, клінічні та педагогічні напрацювання. Він є співавтором підручника «Оториноларингологія», рекомендованого для студентів медичних вузів. Під його керівництвом видано 8 навчальних посібників для студентів, інтернів з фаху «оториноларингологія», клінічних ординаторів та слухачів курсів підвищення кваліфікації. Під керівництвом професора Безшапочного С.Б. опубліковано 6 монографій, які є результатом його багаторічного наукового і клінічного досвіду. Він має 4 авторські посвідчення на винаходи та більше ніж 60 раціоналізаторських пропозицій.

Пошук Всі результати