Клінічна настанова рекомендована для впровадження в Україні розширеною нарадою державних експертів від 30 листопада 2017р. затверджена на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017.

Профілактика

На сьогодні існує необхідність розробки вакцин, спрямованих на найбільш типові збудники ГСО. Цілеспрямовані епідеміологічні дослідження щодо переваг грудного вигодовування, особливо з точки зору запобігання ГСО, включаючи роль тривалості вигодовування та порівняння частково та виключно грудного вигодовування, допоможуть конкретизувати ті дані, які на сьогодні є лише загальними. Імовірно, що дослідження впливу способу життя на виникнення ГСО допоможуть встановити їх взаємозв’язок.

Впровадження КЕРІВНИЦТВ щодо діагностики і лікування

Звіт Інституту медицини зазначає, що «Ефективні багатовекторні стратегії впровадження рекомендацій, спрямовані і на окремих людей, і на систему охорони здоров’я, повинні запроваджуватися з метою підвищення надійності лікування [клінічні практичні керівництва]»230.

На сьогодні є багато досліджень щодо впливу рекомендацій на клінічну практику. Загалом, дослідження свідчать, що на практиці відбулася невелика кількість змін з часу публікації рекомендацій. Проте, як було помічено після їх публікації у 2004 році, кількість візитів до лікарів із скаргами на це захворювання та кількість призначених антибіотиків знизилася. Ось чому є необхідність розробки методів інформування та розповсюдження рекомендацій на рівні практикуючих лікарів та інтернів.

Пошук Всі результати