Затверджений на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017.

10. Лікування віддалених метастазів

Тільки метастази:

Перевага за клінічними дослідженнями. Бажано включати пацієнтів в протоколи клінічних досліджень, що проводяться.

Стандартна ХТ – препарат платини + фторурацил + цетуксимаб; комбінація ХТ, хірургія або променева терапія, альтернативне лікування

Метастази дистантні з регіонарним рецидивом:

Розглядається лікування що базується на ступені та симптомах хвороби або участь у клінічних дослідженнях ( надається перевага).

Коментар робочої групи

В настановах NCCN, що розглядаються не вказується про лікування хворих на рак гортані, які мають занедбані форми хвороби при Т4b та T4c стадіях. Частково це вказано при розгляді спостереження за хворими. Також не розглядається питaння імунотерапії моноклональними препаратами – цетуксімабом, що вже увійшов в стандарти лікування плоскоклітинного раку113 і в європейських настановах.

В світлі останніх досліджень та публікацій щодо визначеня онкомаркерів та експресії онкогенів і інгібіторів сигнальних шляхів або структурних білків мітотичного веретена114, призначення нових препаратів на основі цих данних може значно покращити виживання хворих зі злоякісними новоутвореннями гортані.

Пошук Всі результати