Затверджений на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017.

9. Лікування рецидиву

Місцевий рецидив без первинної променевої терапії:

  1. Якщо операбельний - хірургічне видалення. Якщо немає несприятивих особливостей – спостереження. Якщо є (екстракапсулярне поширення, позитивні межі резекції, периневральна інвазия, васкулярна емболизація, лімфоваскулярна інвазія, рТ3 або зТ4 первинне, N2 чи N3 метастазування). У цьому випадку - системна хіміотерапія, променева терапія
  2. Якщо пацієнт неоперабельний – повторна променева терапія, поєднана хіміопроменева терапія.

Місцевий рецидив або вторинна пухлина після попередньої променевої терапії:

  1. Резектабельний: хірургія + системна ХТ.
  2. Нерезектабельний: повторна променева терапія + ХТ або участь у клінічних дослідженнях, або ХТ, або альтернативне лікування.

Пошук Всі результати