Рекомендації CDC

Особливості дозування у пацієнтів дорослого віку з порушенням функцій нирок

Корекція дози озельтамівіру необхідна для пацієнтів з показниками кліренсу креатиніну між 10 та 60 мл/хв, а також для хворих з термінальною стадією хронічного захворювання нирок (ТСХЗН), що перебувають на гемодіалізі чи постійному перитонеальному діалізі.

Озельтамівір не слід призначати хворим із ТСХЗН, що не перебувають на діалізі. Рекомендовані дозі наведені у Таблиці 3; тривалість лікування та хемопрофілактики мають бути такі ж самі, які рекомендовані і для пацієнтів без ураження нирок. Не потрібна корекція дози коли для лікування чи хемопрофілактики у пацієнтів з порушенням функції нирок застосовується 5-денний курс прийому занамівіру (порошок для інгаляцій). Потрібне зниження дози перамівіру для внутрішньовенного введення, якщо планується його застосування у хворих з показниками кліренсу креатиніну на вихідному рівні нижчими за 50 мл/хв (див. Таблицю 3).

*Дані з листків-вкладишів до упаковок озельтамівіру та перамівіру, див. http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/informationbydrugclass/ucm100228.htm

Абревіатури: Д/В = дані відсутні

1Ренальне дозування для дітей не вказане у листках-вкладишах до озельтамівіру. Однак ці таблиці можно використовувати і для обрахунку дози для педіатричних пацієнтів, якщо маса тіла дитини перевищує 40 кг.

2Маються на увазі 3 сесії гемодіалізу на протязі 5 днів. Лікування можно почати негайно, якщо симптоми грипу з'явилися на протязі 48 годин між сесіями гемодіалізу. З іншого боку, введення дози після гемодіалізу повинно відбутися незалежно від часу введення початкової дози.

3Початкову дозу можна вводити до початку гемодіалізу.

4Дані отримані під час дослідження за участю пацієнтів, що отримували постійний перитонеальний діаліз (ППД).

5Дані про ренальне дозування для педіатричних пацієнтів запозичені з листка-вкладиша до упаковки перамівіру: кліренс креатиніну ≥ 50 мл/хв: 12 мг/кг (максимальна доза 600 мг); кліренс креатиніну 30-49 мл/хв: 4 мг/кг; кліренс креатиніну 10-29 мл/хв: 2 мг/кг.

Пошук Всі результати