Затверджено наказом МОЗ України № 85 від 11.02.2016

Локальні протоколи медичної допомоги

Локальний протокол первинної медичної допомоги центру первинної медико-санітарної допомоги

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Гострий риносинусит

І. Паспортна частина

Діагноз: Гострий риносинусит

Шифр за МКХ-10: J 01 гострий риносинусит

Нормативні та медико-технологічні документи галузевого рівня на підставі яких був розроблений протокол

Нормативні документи, затверджені МОЗ України:

 1. Наказ МОЗ України від 28.09.2012 р. №751 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги МОЗ України».
 2. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 № 85 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострих запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів та вуха». Медико-технологічні документи, які регламентують надання медичної допомоги за темою ЛПМД.
 3. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Гострий риносинусит. Наказ МОЗ України № 85 від 11.02.2016р http://www.dec.gov.ua/mtd/_rynosyn.html
 4. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Гострий риносинусит. Наказ МОЗ України № 85 від 11.02.2016р. http://www.dec.gov.ua/mtd/_rynosyn.html

Коротка епідеміологічна інформація

Матеріально-технічне забезпечення

Перевага надається антибіотикам для перорального використання.

У фармакотерапії гострого риносинуситу можуть при наявності показів використовуватись інші лікарські засоби згідно з інструкцією з використання, що входять до «Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва», зареєстрованих в Україні.

При розробці та застосуванні локальних клінічних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) необхідно перевірити реєстрацію в Україні засобів матеріально-технічного забезпечення, що включаються до ЛПМД (КМП), та відповідність призначення лікарських засобів Інструкції для медичного застосування лікарського засобу, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України. Державний реєстр лікарських засобів України знаходиться за електронною адресою http://www.drlz.kiev.ua/.

ІІ. Загальна частина

Положення локального протоколу медичної допомоги Необхідні дії відповідно до стандарту (уніфікованого клінічного протоколу) Строки виконання Виконавці (ЗОЗ,структурний підрозділ закладу, посада, прізвище, ім'я, по батькові та телефон) Індикатори якості медичної допомоги
Організація надання медичної допомоги 1. В типових клінічних ситуаціях пацієнт лікується в закладі, що надає первинну медичну допомогу. При зверненні Сімейний лікар (педіатр, цеховий лікар…) П.І.П. Тел. ……. Наявність локального протоколу з ведення пацієнтів з гострим РС, 100%
2. За наявності сумніву у типовому перебігу хвороби, лікар призначає лікування і на контрольний огляд направляє пацієнта до оториноларинголога. При зверненні
3. Лікар направляє пацієнта на консультацію до оториноларинголога при: - невідповідності строкам позитивної динаміки Ч-з 36-48 годин, 8-9 днів лікування
4. За наявності у пацієнта симптомів ускладнень ГРС лікар направляє його на госпіталізацію. При виявленні
5. Пацієнти з рецидивуючим ГРС направляються на консультацію до оториноларинголога на предмет виключення анатомічних аномалій. Лікар також оцінює доцільність в проведенні консультацій стоматологом, гастроентерологом, імунологом та іншими спеціалістами на предмет виявлення імовірної причини рецидивуючого ГРС. У плановому порядку після одужання
6. Забезпечується передача інформації щодо первинної клінічної картини, проведених методів дослідження, проведеного лікування у разі направлення пацієнта на консультацію до ЗОЗ, фізичних осіб-підприємців, які надають вторинну чи третинну медичну допомогу (заповнення форми № 027/о). При направленні
7. Надання пацієнту в доступній формі інформації про стан його здоров'я з рекомендаціями щодо немедикаментозного і медикаментозного лікування, тактики поведінки при раптовому погіршенні перебігу захворювання. При призначенні лікування
8. Забезпечення всіх пацієнтів «Інформаційним листом для пацієнта з ГРС» (Додаток 1) При зверненні
9. Діагностично-лікувальний алгоритм здійснюється відповідно до клінічного маршруту пацієнта При зверненні
Діагностика Обов'язкові
1. Пацієнт з ознаками гострої респіраторної інфекції оцінюється лікарем на предмет відповідності клінічним діагностичним критеріям ГРС (Додаток 2). Висновок лікаря спирається на скарги пацієнта, анамнез, симптоми та ознаки захворювання, дані лікарського огляду та враховує як лікарську оцінку стану тяжкості хвороби, так і оцінку свого стану самим пацієнтом (Додаток 2).
При зверненні Сімейний лікар (педіатр, цеховий лікар…) П.І.П. Тел. …….
Зав. ЛОР-відділення лікарні П.І.П. Тел…….
Наявність локального протоколу з ведення пацієнтів з гострим РС, 100%
2. Пацієнт обстежується відповідно до алгоритму первинного обстеження пацієнта з підозрою на ГРС (Додаток 3). При зверненні
3. Пацієнти з тривалістю перебігу епізоду ГРС довше ніж 4 тижні направляються на консультацію до оториноларинголога (оториноларинголога дитячого) з метою виключення супутньої патології. При виявленні
4. Пацієнт з рецидивуючим ГРС направляється на консультацію до оториноларинголога (оториноларинголога дитячого) з метою виключення анатомічних аномалій внутрішньоносових структур. У плановому порядку після одужання
Додаткові
Наявність одного з наступних симптомів: периорбітальний набряк/гіперемія, зміщення очного яблука, двоїння в очах, офтальмоплегія, зниження гостроти зору, виражений головний біль в лобній частині (одно чи двобічний), припухлість у ділянці лоба, менінгеальні чи неврологічні ознаки є підставою для направлення на госпіталізацію до ЛОР-стаціонару.
При виявленні – невідкладно
Лікування 1. Пацієнту надається інформація щодо природного перебігу хвороби, імовірних ускладнень та сучасних методів лікування (зазначається інформація щодо того, ефективність яких препаратів доведена, а яких – не доведена). З урахуванням вподобань пацієнта лікар приймає зважене рішення та призначає схему лікування. Лікування риносинуситів включає комплексний підхід з урахуванням тяжкості стану (Додаток 2, 4). Після встановлення діагнозу Сімейний лікар (педіатр, цеховий лікар…) П.І.П. Тел. ……. Наявність локального протоколу з ведення пацієнтів із гострим РС, 100%
2. Пацієнт інформується щодо доцільності зберігання (до завершення курсу лікування) первинної та/або вторинної упаковки лікарського засобу, на якій зазначені назва, форма випуску, доза, серія, дата випуску, термін придатності, назва виробника лікарського засобу. При призначенні фармакотерапії
3. Пацієнт під час контрольних лікарських оглядів оцінюється щодо ефективності лікування, наявності побічних реакцій, наявності факторів, що можуть перешкоджати ефективності лікування. 36-48 год. 8-9 день лікування При необхідності
4. При підозрі на появу побічних реакцій та/або відсутність ефективності лікарського засобу лікарем заповнюється форма № 137/о. При виявленні
Профілактика 1. Пацієнтам, які мають показання до проведення щеплення вакцинами проти Streptococcus pneumoniae та Haemophilus influenza, рекомендується зробити щеплення. При наявності показів Сімейний лікар (педіатр, цеховий лікар…) П.І.П. Тел. ……. Наявність локального протоколу з ведення пацієнтів із гострим РС, 100%
2. Пацієнт з рецидивуючим ГРС при наявності показів направляється до оториноларинголога (оториноларинголога дитячого) на планову хірургічну корекцію анатомічних аномалій внутрішньоносових структур. У плановому порядку в «холодний» період При зверненні
3. Пацієнтам із ГРС на руки видається інформація (див. Додаток 1) щодо проблем ГРС. Постійно
4. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед пацієнтів щодо проблем, пов'язаних із гострими респіраторними інфекціями і ГРС зокрема. Постійно
5. У приміщенні ЗОЗ розміщуються плакати, які висвітлюють проблеми гострих респіраторних інфекцій та ГРС зокрема. Постійно
 • Фактори ризику
 • Скарги
 • Збір анамнезу захворювання
 • Лікарський огляд
 • Симптоми ускладнень гострого риносинуситу
 • Ступінь тяжкості
 • Обтяжуючі симптоми у дітей, що свідчать про тяжкість захворювання
 • Диференційний діагноз
 • Візуальна аналогова шкала оцінки тяжкості хвороби у дорослих (від 18 років)

Додаток 1

до Локального клінічного протоколу первинної медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Інформація для пацієнта

Додаток 2

до Локального клінічного протоколу первинної медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Клінічні діагностичні критерії ГРС

Додаток 3

до Локального клінічного протоколу первинної медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Алгоритм первинного обстеження пацієнта з підозрою на гострий риносинусит

Додаток 4

до Локального клінічного протоколу первинної медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Алгоритм ведення дорослих та дітей із ГРС (залежно від ступеня тяжкості)

ГРС належить до тих хвороб, лікування яких у випадку легкого перебігу відбувається без активної фармакотерапії. Незначна частина ГРС трансформується у бактеріальний ГРС і потребує лікування антибактеріальними лікарськими засобами чи хірургічного лікування (пункція). В таких випадках пацієнти направляються на консультацію до оториноларинголога чи госпіталізуються до ЛОР-стаціонару.

Клінічний маршрут хворого з гострим риносинуситом (I рівень)

Локальний протокол вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги оториноларингологічного кабінету (денного стаціонару, стаціонару)

Гострий риносинусит

І. Паспортна частина

Діагноз: Гострий риносинусит

Шифр за МКХ-10: J 01 гострий риносинусит

Нормативні та медико-технологічні документи галузевого рівня, на підставі яких був розроблений протокол

Нормативні документи, затверджені МОЗ України:

 1. Наказ МОЗ України від 28.09.2012 р. №751 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги МОЗ України».
 2. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 № 85 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострих запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів та вуха».
  Медико-технологічні документи, які регламентують надання медичної допомоги за темою ЛПМД.
 3. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Гострий риносинусит. Наказ МОЗ України № 85 від 11.02.2016р http://www.dec.gov.ua/mtd/_rynosyn.html
 4. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Гострий риносинусит. Наказ МОЗ України № 85 від 11.02.2016р. http://www.dec.gov.ua/mtd/_rynosyn.html

Коротка епідеміологічна інформація

Матеріально-технічне забезпечення

 • Перевага надається антибіотикам для перорального використання.
  У фармакотерапії гострого риносинуситу можуть при наявності показів використовуватись інші лікарські засоби згідно інструкції з використання, що входять до «Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва», зареєстрованих в Україні

При розробці та застосуванні локальних клінічних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) необхідно перевірити реєстрацію в Україні засобів матеріально-технічного забезпечення, що включаються до ЛПМД (КМП), та відповідність призначення лікарських засобів Інструкції для медичного застосування лікарського засобу, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України. Державний реєстр лікарських засобів України знаходиться за електронною адресою http://www.drlz.kiev.ua/.

ІІ. Загальна частина

Положення локального протоколу медичної допомоги Необхідні дії відповідно до стандарту (уніфікованого клінічного протоколу) Строки виконання Виконавці (ЗОЗ,структурний підрозділ закладу, посада, прізвище, ім'я, по батькові та телефон) Індикатори якості медичної допомоги
Організація надання медичної допомоги 1. Оториноларинголог (оториноларинголог дитячий) співпрацює із лікарями ЗОЗ, фізичними особами-підприємцями, які надають первинну медичну допомогу, в частині наступності надання медичної допомоги. При зверненні при зверненні пацієнта Лікар-оториноларинголог (оториноларинголог дитячий) П.І.П. Тел. ……. Наявність локального протоколу з ведення пацієнтів із гострим РС, 100%
2. У типових клінічних ситуаціях пацієнт лікується амбулаторно. При зверненні
3. Пацієнти з рецидивуючим ГРС обстежуються на предмет виключення анатомічних аномалій. При первинному огляді
4. Лікар для виявлення імовірної причини рецидивуючого ГРС оцінює доцільність у проведенні консультацій стоматологом, гастроентерологом, імунологом та іншими спеціалістами. У плановому порядку після одужання
5. Лікар амбулаторного прийому направляє пацієнта до стаціонару, про що робиться відповідний запис у первинній медичній документації у випадку:
-наявності у пацієнта симптомів ускладнень ГРС; При зверненні Ч-з 36-48 годин,
-невідповідності стану пацієнта критеріям позитивної динаміки; При зверненні
-у складних клінічних ситуаціях. При призначенні лікування
6. Надання пацієнту в доступній формі інформації про стан його здоров'я з рекомендаціями щодо немедикаментозного і медикаментозного лікування, тактики поведінки при раптовому погіршенні перебігу захворювання. При зверненні
7. Забезпечення всіх пацієнтів «Інформаційним листом для пацієнта з ГРС» (Додаток 1) При зверненні
8. Діагностично-лікувальний алгоритм здійснюється відповідно до клінічного маршруту пацієнта
Лікування 1. Пацієнту надається інформація щодо природного перебігу хвороби, імовірних ускладнень та сучасних методів лікування (зазначається інформація щодо того, ефективність яких препаратів доведена, а яких – не доведена). Після встановлення діагнозу Лікар-оториноларинголог (оториноларинголог дитячий) П.І.П. Тел. …….
Зав. ЛОР-відділення лікарні П.І.П.Тел…….
Наявність локального протоколу з ведення пацієнтів із гострим РС, 100%
2. З урахуванням вподобань пацієнта лікар приймає зважене рішення та призначає схему лікування. Лікування риносинуситів включає комплексний підхід з урахуванням тяжкості стану (Додаток 2, 4). При призначенні лікування
3. Також лікар надає пацієнту інформацію щодо ризиків появи побічних реакцій на лікарські засоби, які лікар планує призначити пацієнту. При призначенні фармакотерапії
4. Пацієнт інформується щодо доцільності зберігання (до завершення курсу лікування) первинної та/або вторинної упаковки лікарського засобу, на якій зазначені назва, форма випуску, доза, серія, дата випуску, термін придатності, назва виробника лікарського засобу. При призначенні фармакотерапії
5. Пацієнт під час кожного лікарського огляду оцінюється щодо ефективності лікування, наявності побічних реакцій, наявності факторів, що можуть перешкоджати ефективності лікування. 36-48 год., 8-9 день лікування, при необхідності
6. При підозрі на появу побічних реакцій та/або відсутність ефективності лікарського засобу лікарем заповнюється форма № 137/о. При виявленні
Профілактика 1. Пацієнтам, які мають показання до проведення щеплення вакцинами проти Streptococcus pneumoniae та Haemophilus influenza, рекомендується зробити щеплення. При наявності показів Лікар-оториноларинголог (оториноларинголог дитячий) П.І.П. Тел. …….
Зав. ЛОР-відділення лікарні П.І.П. Тел…….
Наявність локального протоколу з ведення пацієнтів із гострим РС, 100%
2. Пацієнтам з рецидивуючим ГРС проводиться планова хірургічна корекція анатомічних аномалій внутрішньоносових структур. У плановому порядку
3. Пацієнтам із ГРС на руки видається інформація щодо проблем ГРС (див. Додаток 1). При зверненні
4. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед пацієнтів щодо проблем, пов'язаних із гострими респіраторними інфекціями і ГРС зокрема. Постійно
 • Фактори ризику
 • Скарги
 • Збір анамнезу захворювання
 • Лікарський огляд
 • Симптоми ускладнень гострого риносинуситу
 • Ступінь тяжкості
 • Обтяжуючі симптоми у дітей, що свідчать про тяжкість захворювання
 • Диференційний діагноз
 • Візуальна аналогова шкала оцінки тяжкості хвороби у дорослих (від 18 років)

Додаток 1

до Локального клінічного протоколу вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Інформація для пацієнта

Гострий риносинусит

Додаток 2

до Локального клінічного протоколу вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Клінічні діагностичні критерії ГРС

Додаток 3

до Локального клінічного протоколу вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Алгоритм ведення дорослих та дітей із ГРС оториноларингологом амбулаторно

Додаток 4

до Локального клінічного протоколу вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Алгоритм ведення дорослих та дітей із ГРС (залежно від ступеня тяжкості)

ГРС належить до тих хвороб, лікування яких у випадку легкого перебігу відбувається без активної фармакотерапії. Незначна частина ГРС трансформується у бактеріальний ГРС і потребує лікування антибактеріальними лікарськими засобами чи хірургічного лікування. За необхідності хірургічного лікування, перевага надається малоінвазивним органозберігаючим методикам.

Клінічний маршрут хворого з гострим риносинуситом (II рівень)

Локальний протокол третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги оториноларингологічного стаціонару

Гострий риносинусит

І. Паспортна частина

Діагноз: Гострий риносинусит

Шифр за МКХ-10: J 01 гострий риносинусит

Нормативні та медико-технологічні документи галузевого рівня, на підставі яких був розроблений протокол

Нормативні документи, затверджені МОЗ України:

 1. Наказ МОЗ України від 28.09.2012 р. №751 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги МОЗ України».
 2. Наказ МОЗ України від 11.02.2016 № 85 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострих запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів та вуха».
  Медико-технологічні документи, які регламентують надання медичної допомоги за темою ЛПМД.
 3. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Гострий риносинусит. Наказ МОЗ України № 85 від 11.02.2016р http://www.dec.gov.ua/mtd/_rynosyn.html
 4. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Гострий риносинусит. Наказ МОЗ України № 85 від 11.02.2016р. http://www.dec.gov.ua/mtd/_rynosyn.html

Коротка епідеміологічна інформація

Матеріально-технічне забезпечення

 • Перевага надається антибіотикам для перорального використання.
  У фармакотерапії гострого риносинуситу можуть при наявності показів використовуватись інші лікарські засоби згідно інструкції з використання, що входять до «Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва», зареєстрованих в Україні.

При розробці та застосуванні локальних клінічних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) необхідно перевірити реєстрацію в Україні засобів матеріально-технічного забезпечення, що включаються до ЛПМД (КМП), та відповідність призначення лікарських засобів Інструкції для медичного застосування лікарського засобу, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України. Державний реєстр лікарських засобів України знаходиться за електронною адресою http://www.drlz.kiev.ua/.

ІІ. Загальна частина

Положення локального протоколу медичної допомоги Необхідні дії відповідно до стандарту (уніфікованого клінічного протоколу) Строки виконання Виконавці (ЗОЗ,структурний підрозділ закладу, посада, прізвище, ім'я, по батькові та телефон) Індикатори якості медичної допомоги
Організація надання медичної допомоги 1. Оториноларинголог (оториноларинголог дитячий) співпрацює із ЗОЗ, фізичними особами-підприємцями, які надають вторинну (спеціалізовану) та первинну медичну допомогу, в частині ведення пацієнтів із ГРС. Постійно Лікар-оториноларинголог (оториноларинголог дитячий) П.І.П. Тел. ……. Наявність локального протоколу з ведення пацієнтів із гострим РС, 100%
2. Оториноларинголог (оториноларинголог дитячий) співпрацює з ЗОЗ та фізичними особами-підприємцями, які надають третинну медичну допомогу, в частині суміжної патології, яка впливає на перебіг ГРС. При необхідності
3. Пацієнти з рецидивуючим ГРС обстежуються на предмет виключення анатомічних аномалій. При первинному огляді
4. Лікар для виявлення імовірної причини рецидивуючого ГРС оцінює доцільність у проведенні консультацій стоматологом, гастроентерологом, імунологом та іншими спеціалістами: При необхідності
5. Надання пацієнту в доступній формі інформації про стан його здоров'я з рекомендаціями щодо немедикаментозного і медикаментозного лікування, тактики поведінки при раптовому погіршенні перебігу захворювання. При призначенні лікування
6. Забезпечення усіх пацієнтів «Інформаційним листом для пацієнта із ГРС» (Додаток 1) При зверненні
7. Діагностично-лікувальний алгоритм здійснюється відповідно до клінічного маршруту пацієнта При зверненні
Діагностика Обов'язкові
1. Пацієнт з ознаками гострої респіраторної інфекції оцінюється лікарем на предмет відповідності клінічним діагностичним критеріям ГРС. Висновок лікаря спирається на скарги пацієнта, анамнез, симптоми та ознаки захворювання, дані лікарського огляду та враховує як лікарську оцінку стану тяжкості хвороби, так і оцінку свого стану самим пацієнтом (Додаток 2).
При первинному огляді Лікар-оториноларинголог (оториноларинголог дитячий) П.І.П. Тел. …….
Зав. ЛОР-відділення лікарні П.І.П. Тел…….
Наявність локального протоколу з ведення пацієнтів із гострим РС, 100%
2. Пацієнт обстежується відповідно до алгоритму обстеження пацієнта із ГРС (Додаток 3). При зверненні
3. Додаткові методи обстеження проводяться відповідно до клінічної ситуації в обсязі, достатньому для встановлення діагнозу. При необхідності
4. За наявності додаткових факторів, що можуть свідчити про початок розвитку ускладнень, чи супутніх станів, які обтяжують перебіг хвороби, лікар організовує консиліум. При необхідності
Додаткові
Наявність одного з наступних симптомів: периорбітальний набряк/гіперемія, зміщення очного яблука, двоїння в очах, офтальмоплегія, зниження гостроти зору, виражений головний біль у лобній частині (одно чи двобічний), припухлість в ділянці лоба, менінгеальні чи неврологічні ознаки є підставою для визначення показів до ургентного хірургічного втручання.
При виявленні
Лікування 1. Лікування клінічно складних випадків, рецидивуючих та нетипових риносинуситів або ускладнень включає комплексний підхід з урахуванням тяжкості стану та супутньої патології, яка впливає на носове дихання. Після встановлення діагнозу Лікар-оториноларинголог (оториноларинголог дитячий) П.І.П. Тел. …….
Зав. ЛОР-відділення лікарні П.І.П. Тел. …….
Наявність локального протоколу з ведення пацієнтів із гострим РС, 100%
2. З урахуванням вподобань пацієнта, лікар приймає зважене рішення та призначає схему лікування. Лікування риносинуситів включає комплексний підхід з урахуванням тяжкості стану (Додаток 2, 4). При призначенні лікування
3. Медична допомога щодо супутньої патології та ускладнень надається відповідно до встановленого діагнозу. Після встановлення діагнозу
4. За необхідності хірургічного лікування, перевага надається малоінвазивним органозберігаючим методикам. Після визначення показів
5. Пацієнту надається інформація щодо природного перебігу хвороби, імовірних ускладнень та сучасних методів лікування (зазначається інформація щодо того, ефективність яких препаратів доведена, а яких – не доведена). При призначенні фармакотерапії
Обов'язкові
6. Також лікар надає пацієнту інформацію щодо ризиків появи побічних реакцій на лікарські засоби, які лікар планує призначити пацієнту.
При призначенні фармакотерапії
7. Пацієнт інформується щодо доцільності зберігання (до завершення курсу лікування) первинної та/або вторинної упаковки лікарського засобу, на якій зазначені назва, форма випуску, доза, серія, дата випуску, термін придатності, назва виробника лікарського засобу. При призначенні фармакотерапії
8. Пацієнт під час кожного лікарського огляду оцінюється щодо ефективності лікування, наявності побічних реакцій, наявності факторів, що можуть перешкоджати ефективності лікування. 36-48 год., 8-9 день лікування, при необхідності
9. При підозрі на появу побічних реакцій та/або відсутність ефективності лікарського засобу лікарем заповнюється форма № 137/о. При виявленні
Профілактика 1. Пацієнтам з рецидивуючим ГРС проводиться планова хірургічна корекція анатомічних аномалій внутрішньоносових структур. При наявності показів при виписці Лікар-оториноларинголог (оториноларинголог дитячий) П.І.П. Тел. ……. Наявність локального протоколу з ведення пацієнтів із гострим РС, 100%
2. Кожному пацієнту надається інформація щодо необхідності планової санації осередків хронічного запалення (зазначається у формі № 027/о і повідомляється особисто лікуючим лікарем) Зав. ЛОР-відділення лікарні П.І.П. Тел…….
 • Фактори ризику
 • Скарги
 • Збір анамнезу захворювання
 • Лікарський огляд
 • Симптоми ускладнень гострого риносинуситу
 • Ступінь тяжкості
 • Обтяжуючі симптоми у дітей, що свідчать про тяжкість захворювання
 • Диференційний діагноз
 • Візуальна аналогова шкала оцінки тяжкості хвороби у дорослих (від 18 років)

Додаток 1

до Локального клінічного протоколу третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Інформація для пацієнта

Гострий риносинусит

Додаток 2

до Локального клінічного протоколу вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Клінічні діагностичні критерії ГРС

Додаток 3

до Локального клінічного протоколу вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Алгоритм ведення дорослих та дітей із ГРС оториноларингологом амбулаторно

Додаток 4

до Локального клінічного протоколу первинної медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Алгоритм ведення дорослих та дітей із ГРС (залежно від ступеня тяжкості)

ГРС належить до тих хвороб, лікування яких у випадку легкого перебігу відбувається без активної фармакотерапії. Незначна частина ГРС трансформується у бактеріальний ГРС і потребує лікування антибактеріальними лікарськими засобами чи хірургічного лікування. За необхідності хірургічного лікування, перевага надається малоінвазивним органозберігаючим методикам.

Клінічний маршрут хворого з гострим риносинуситом (III рівень)

Клінічний маршрут ургентного хворого з гострим риносинуситом (III рівень)

Пошук Всі результати