Затверджено наказом МОЗ України № 85 від 11.02.2016

Лікування

NOTA BENE!

У зв'язку із багатофакторністю патогенезу ГРС, немає доведеної ефективності будь-якої монотерапії, як системної, так і місцевої.

Запорука успіху – комплексна терапія, скерована на основні ланки етіопатогенезу захворювання.

Препарати, ефективність яких при лікуванні ГРС доведена (згідно вимог доказової медицини)

Лікування Рекомендації
Антибіотики Так (тільки при ГБРС)
Топічні кортикостероїди Так (тільки при післявірусному РС)
Топічні кортикостероїди в комбінації з а/б Так (тільки при ГБРС)
Системні кортикостероїди в комбінації з а/б Так (тільки при ГБРС)
Іригаційна терапія Так (в якості симптоматичної терапії при усіх формах ГРС)
Фітотерапія Так (при вірусному та післявірусному РС)
Нестероїдні протизапальні препарати Так (при вірусному та післявірусному РС)
Ацетамінофен (парацетамол) Так (при вірусному та післявірусному РС)

Призначення противірусних препаратів показане тільки при тяжкому перебігу гострого вірусного риносинуcиту.

Патогенетичне та симптоматичне лікування гострого риносинуситу

Використовуються анальгетики, інтраназальні та пероральні глюкокортикостероїди, сольові розчини для носа (ізотонічні чи гіпертонічні), інші препарати; не вистачає доказовості щодо ефективності деконгестантів, антигістамінних препаратів та муколітиків.

Комплексна етіопатогенетично обгрунтована терапія:

Переваги та недоліки ЛЗ, які застосовуються при ГРС

Групи лікарських засобів Переваги Недоліки
Антибіотики
 • Ефективність доведена у клінічних дослідженнях
 • Сприяють ерадикації інфекції
 • Показані при бактеріальному запаленні
 • Моноспрямованість дії (тільки антибактеріальна)
 • Показані не у всіх випадках ГРС
 • Не показані для профілактики бактеріального запалення
Інтерфероногени
 • Доведена активність in vitro
 • Не доведена ефективність у клінічних дослідженнях
 • Інтерферон здатний захищати тільки неінфіковані клітини
 • Негативні побічні прояви (активізують ефекторні клітини), як наслідок – гіпертермічна реакція
Синтетичні противірусні засоби (ЗАНАМІВІР, ОСЕЛЬТАМІВІР)
 • Ефективність доведена у клінічних дослідженнях
 • Показані тільки для лікування грипу
 • Прийом не пізніше як 2 доби з моменту появи симптомів
Деконгестанти
 • Яскравий і швидкий деконгестивний ефект
 • Не доведена ефективність у клінічних дослідженнях
 • Негативний вплив на слизову оболонку (циліотоксичний ефект)
 • Медикаментозний риніт і залежність
 • Системний симпатоміметичний вплив – низький рівень безпеки (протипокази, отруєння)
Сольові розчини: ІЗОТОНІЧНІ ТА ГІПЕРТОНІЧНІ
 • Ефективність доведена у клінічних дослідженнях в якості симптоматичної терапії
 • Сприяє елімінації патологічного вмісту
 • Протинабряковий ефект зіставний з деконгестантами
 • Показані у будь-яку фазу запалення
 • Неефективні в якості монотерапії
 • Неприємні суб'єктивні відчуття (для гіпертонічних розчинів)
Антигістамінні препарати
 • Незначний симптоматичний ефект на початку захворювання
 • Не доведена ефективність у клінічних дослідженнях
 • Системний вплив – низький рівень безпеки (небажані ефекти)
Топічні кортикостероїди
 • Ефективність доведена у клінічних дослідженнях
 • Потужний і відносно швидкий протизапальний та протинабряковий ефект
 • Сприяють зменшенню набряку слизової оболонки ОМК і відновленню функції співусть
 • Неефективні при вірусних ГРС
 • Не показані після оперативних втручань у носі (пункція!)
 • Головний біль
 • Носові кровотечі
Фітопрепарати
 • Ефективність доведена в клінічних дослідженнях
 • Комплексна дія
 • Показані з першого дня при будь-якому варіанті ГРС
 • Потенціюють ефективність а/б терапії
 • Можуть призначатись при вагітності
 • Неефективні в якості монотерапії при бактеріальному РС

Антибактеріальні лікарські засоби

При обґрунтуванні етіотропної фармакотерапії бактеріального риносинуситу принципово важливим є положення про те, що в їх основі є саме бактеріальна інфекція.

NOTA BENE!

 • Мікробіологічне дослідження в рутинних випадках гострого РС не вважається необхідним.
 • Дифдіагностика між вірусною і бактеріальною етіологією проводиться на підставі клінічних даних.
 • Вибір антибіотика проводиться емпірично, з урахуванням найбільш вірогідного збудника та його чутливості до антибактеріальних препаратів.

Антибіотикотерапія призначається емпірично тим пацієнтам, які відповідають критеріям для бактеріального ГРС або тим, які мають тяжкий перебіг хвороби.

Відповідно до міжнародних рекомендацій, більшість респіраторних інфекцій (в т.ч. ЛОР-патологія), незалежно від ступеня тяжкості, можуть ефективно лікуватися пероральними засобами. Парентеральні форми препаратів повинні застосовуватися тільки в тих випадках, коли пацієнт не може приймати ліки per os (порушення ковтання, всмоктування у ШКТ, розлади свідомості).

В амбулаторних умовах у більшості випадків заборонено парентеральне застосування АБП. У зв'язку з цим, малопридатними для застосування в амбулаторних умовах є ампіцилін (через свою низьку біодоступність – 30-40%, у порівнянні з 90% біодоступністю амоксициліну), а також більшість цефалоспоринів.

Згідно з вітчизняними (наказ МОЗ України № 85 від 11.02.2016 р.) та міжнародними рекомендаціями, препаратом першої лінії є амоксицилін в поєднанні з клавулановою кислотою, якщо це не суперечить поточним рекомендаціям регіонального (місцевого, локального) рівня щодо найбільш частих збудників відповідно топіки ураження органів респіраторної системи (топічні діагнози – риносинусит, фарингіт, отит тощо) та антибактеріальної чутливості їхніх збудників. Макроліди в якості препаратів першої лінії розглядаються у випадках, коли є підтвердження етіологічної ролі атипової флори у виникненні бактеріального ГРС або є протипоказання для призначення захищених амінопеніцилінів.

Препаратами другої лінії є: цефалоспорини ІІІ покоління (цефтриаксон), фторхінолони (левофлоксацин).

При амбулаторному лікуванні перевагу слід надавати пероральним формам антибактеріальних лікарських засобів.

Клінічні маркери атипової флори при інфекції ВДШ

Гнійний риносинусит виник або перебігає на фоні гострої або хронічної патології нижніх відділів дихальних шляхів (бронхіт, ХОЗЛ, пневмонія, бронхіальна астма)

У таких випадках препаратами вибору є макроліди, які позиціонуються як альтернативні препарати: перевагу слід віддавати макролідам з великим профілем безпеки і мінімальною частотою лікарських взаємодій (джозаміцин).

Лікарські засоби для лікування ГРС на основі наявних доказових даних

Антибіотики
Клінічна характеристика та дослідження ефективності Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
 • Яскравий і швидкий клінічний ефект при ГБРС
 • Сприяють ерадикації інфекції
 • Основними збудниками ГБРС є S. pneumoniae, H. influenzae та M. catarrhalis)*
 • В Україні 100% штамів вказаних патогенів виявилися чутливими до амоксициліну, захищеного клавулановою кислотою*
 • Дані щодо чутливості S. pneumoniae та H. influenzae (в Україні) до цефтріаксону дозволяють розглядати цей препарат в якості терапії другої лінії для лікування ГБРС*
 • Макроліди для емпіричної терапії призначають у разі бактеріальних інфекцій, викликаних атиповими мікроорганізмами: гострий бактеріальний синусит, гострий середній отит або при наявності протипоказань для призначення захищених амінопеніцилінів
*Відповідно до дослідження з вивчення типових патогенів та антибіотикорезистентності у пацієнтів із ГБРС в Україні (SOAR)1
Антибіотики рекомендовані: - для емпіричної терапії бактеріальних інфекцій (гострого бактеріального синуситу, гострого середнього отиту) - для терапії I лінії – амоксицилін в поєднанні з клавулановою кислотою - для терапії II лінії – цефалоспорини III покоління

1 Y. Feshchenko, A. Dzyublik, T. Pertseva et al. Antibacterial resistance among Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae from Ukraine. Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2011–2013. 2014; 24th ECCMID, P-1589.

Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини

Рівень доказовості Сила рекомендацій Релевантність
Антибіотики Іа А Так, при ГБРС
Синтетичні противірусні засоби (занамівір, осельтамівір)
Клінічна характеристика та дослідження ефективності Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
 • Контрольовані клінічні дослідження показали достовірне зниження медіани часу до зникнення симптомів на 1,3 дні в порівнянні з плацебо.
  Ефективність лікування не збільшувалась при підвищенні дози1
Лікування грипу у дорослих та дітей старше 1 року, гострі респіраторні вірусні інфекції тяжкого перебігу при відповідній епідемічній ситуації

1 Monto AS, Moult AB, Sharp SJ: Effect of zanamivir of duration and resolution of influenza symptoms. Clin Ther. 2000 Nov: 22(11):1294-305.

Інтерфероногени
Клінічна характеристика та дослідження ефективності Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
 • Інтерферон захищає клітини від вірусної інфекції лише в тому випадку, якщо впливає на них до контакту з вірусом
 • Антивірусна дія інтерферону виявляється на дуже ранній стадії вірусної інфекції
 • На відміну від досліджень in vitro, контрольовані клінічні дослідження не показали достовірного покращення від використання інтерфероногенів (капсаїцин), порівняно із контрольною групою (перебіг хвороби у групах достовірно не відрізнявся)1
Лікування грипу у дорослих та дітей старше 1 року, гострі респіраторні вірусні інфекції тяжкого перебігу при відповідній епідемічній ситуації
Топічні деконгестанти
Клінічна характеристика та дослідження ефективності Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Дослідження з ефективності топічних декогестантів за допомогою КТ1 та МРТ2 на прохідність співусть та остіомеатального комплексу:
 • підтвердили виражений ефект на зменшення набряку у нижній та середній носових раковинах
 • ефект на прохідність співусть, остіомеатального комплексу та вплив на решітчату і гайморову пазухи був відсутнім
 • на відміну від досліджень in vitro, контрольовані клінічні дослідження не показали достовірного покращення від використання деконгестантів, порівняно із контрольною групою (перебіг хвороби у групах достовірно не відрізнявся)3
 • контрольоване дослідження на дорослих із гострим гайморитом не підтвердило достовірного впливу декогенстантів стосовно щоденних показників оцінки симптомів головного болю, обструкції та оцінки стану пазух на рентгенограмі4
 • Лікування з деконгестантами не виявилось більш ефективним за натрію хлорид при додаванні до терапії антибіотиками у рандомізованому подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні стосовно риносинуситу у дітей5
 • Кокранівський аналіз 402 досліджень щодо ефективності деконгестантів, антигістамінних та промивання носа у дітей з діагнозом ГРС зробив висновок про відсутність обґрунтування для визначення ефективності використання антигістамінних, деконгестантів або промивання носа у дітей із ГРС6
Рекомендовано топічне застосування деконгестантів у середньому носовому ході при ГРС, але НЕ за допомогою назального спрею або крапель для носа

1Stringer SP, Mancuso AA, Avino AJ. Effect of a topical vasoconstrictor on computed tomography of paranasal sinus disease. The Laryngoscope. 1993;103(1 Pt 1):6-9.

2Benammar-Englmaier M, Hallermeier JK, Englmaier B. Alphamimetic effects on nasal mucosa in magnetic resonance tomography. Digitale Bild diagn. 1990; 10(2):46-50.

3Inanli S, Ozturk O, Korkmaz M, Tutkun A, Batman C. The effects of topical agents of fluticasone propionate, oxymetazoline, and 3% and 0.9% sodium chloride solutions on mucociliary clearance in the therapy of acute bacterial rhinosinusitis in vivo. The Laryngoscope. 2002;112(2)):320-5.

4Wiklund L, Stierna P, Berglund R, Westrin KM, Tonnesson M. The efficacy of oxymetazoline administered with a nasal bellows container and combined with oral phenoxymethyl-penicillin in the treatment of acute maxillary sinusitis. Acta Otolaryngol Suppl. 1994;515:57-64.

5McCormick DP, John SD, Swischuk LE, Uchida T. A doubleblind, placebocontrolled trial of decongestant-antihistamine for the treatment of sinusitis in children. Clin Pediatr (Phila). 1996;35(9):457-60.

6Shaikh N, Wald ER, Pi M. Decongestants, antihistamines and nasal irrigation for acute sinusitis in children. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2010(12):CD007909.

Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Рівень доказовості Сила рекомендацій Релевантність
Деконгестанти Відсутні дані про ефективність монотерапії деконгестантами D Ні
Сольові розчини
Клінічна характеристика та дослідження ефективності Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
 • Сприяють елімінації патологічного вмісту
 • Сприяють зменшенню набряку слизової оболонки носової порожнини (деконгестивний ефект)
Дослідження з ефективності ізотонічних та гіпертонічних сольових розчинів із двома контролями1 за критерієм суб'єктивної бальної оцінки основних назальних симптомів на 3-й, 8/10-й день та в день регресії симптомів:
 • не виявили різниці між групами
 • 44% пацієнтів використовували спрей із гіпертонічним сольовим розчином повторно
 • 32% помітили печію, порівняно із 13% групи, що отримувала ізотонічний розчин
Для симптоматичного лікування гострих і хронічних захворюваннь носової порожнини, приносових пазух, носоглотки
Дослідження з ефективності іригаційної терапії в порівнянні з деконгестантами при додаванні до стандартної а/б терапії ГРС2:
 • показник одужання був кращим на 5%, що не достовірно
 • результати лікування з використанням іригаційної терапії зіставні з лікуванням деконгестантами
Кокранівський огляд РКД (618 учасників) у яких порівнювали ефективність іригаційної терапії в порівнянні з іншими процедурами у дорослих та дітей із ГРС3:
 • більшість результатів не показали різниці між ІТ та контрольною групою, відзначався легкий дискомфорт при використанні гіпертонічних розчинів
Систематичний огляд літератури з метою визначення ефективності іригаційної терапії в лікуванні ГРС у дорослих та дітей4:
 • ІТ сольовими розчинами в якості монотерапії мала обмежений ефект (рівень доказовості Іа)
 • ІТ є ефективною як додаток до стандартних лікарських засобів (рівень доказовості Ib) та може попереджати рецидив інфекцій (рівень доказовості ІІb)

1 Adam P, Stiffman M, Blake RL J. A clinical trial of hypertonic saline nasal spray in subjects with the common cold or rhinosinusitis. Arch Fam Med. 1998;7(1):39-43.

2 Axelsson A, Grebelius N, Jensen C, Melin O, Singer F. Treatment of acute maxillary sinusitis. IV.Ampicillin, cephradine and erythromycin estolate with and without irrigation. Acta Otolaryngol. 1975;79(5-6):466-72.

3 Kassel JC, King D, Spurling GK. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2010;17(3):CD006821.

4 Hildenbrand T, Weber R, Heubach C, Mosges R. Nasal douching in acute rhinosinusitis (Article in German). Laryngorhinootologie. 2011;90(6):346-51.

Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Рівень доказовості Сила рекомендацій Релевантність
Сольові розчини Іа А Так
Сольові розчини
Клінічна характеристика та дослідження ефективності Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Дослідження ефективності антигістамінних препаратів при ГРС1,2:
 • Можуть бути ефективними для послаблення симптомів нежитю та чихання упродовж двох днів при легкому вірусному риносинуситі (ступінь рекомендацій D)
  Кокранівський аналіз 402 досліджень щодо ефективності деконгестантів, антигістамінних у дітей з діагнозом ГРС свідчить про відсутність обґрунтування для визначення ефективності використання антигістамінних, деконгестантів у дітей із ГРС2
Показані для симптоматичного лікування алергічного риніту, кон'юнктивіту, атопічного дерматиту, набряку Квінке
Кокранівський аналіз 27 рандомізованих клінічних досліджень (5117 учасників) з ефективності поєднань антигістамінних засобів, декогестантів та анальгетиків у зменшенні тривалості та послабленні симптомів звичайної застуди у дорослих та дітей3:
 • Поєднання антигістамінних засобів, декогестантів та анальгетиків має деякий загальний позитивний ефект у дорослих та дітей старшого віку (рекомендація А)
 • Рекомендується зважувати користь по відношенню до ризику небажаних ефектів
 • Не виявлено доказів ефективності у дітей молодшого віку

1Arroll B. Common cold. Clinical evidence. 2011;2011.

2Shaikh N, Wald ER, Pi M. Decongestants, antihistamines and nasal irrigation for acute sinusitis in children. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2010(12):CD007909.

3De Sutter AI, van Driel ML, Kumar AA, Lesslar O, Skrt A. Oral antihistamine decongestant- analgesic combinations for the common cold. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2012;2:CD004976.

Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Рівень доказовості Сила рекомендацій Релевантність
Пероральні антигістамінні (в тому числі у пацієнтів з алергією в анамнезі) Іb B Ні
Топічні кортикостероїди
Клінічна характеристика та дослідження ефективності Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Дослідження ефективності мометазону фуроату1-5 у лікуванні ГРС:
 • Мометазону фуроат 200 мг двічі на добу значно більше покращував показники оцінки симптомів, ніж плацебо та амоксицилін
 • При застосуванні один раз на добу МФ також давав кращі результати, ніж плацебо, але не амоксицилін
Показаний для лікування симптомів гострого поствірусного РС без ознак тяжкої бактеріальної інфекції у дорослих і дітей віком від 12 років; як допоміжний терапевтичний засіб при лікуванні антибіотиками гострого бактеріального РС у дорослих і дітей віком від 12 років
 • Кокранівський аналіз результатів контрольованих досліджень із залученням 1945 пацієнтів підтримує застосування ГКС інтраназально у якості монотерапії або у якості допоміжної терапії додатково до антибіотиків6
 • Останні дослідження підтверджують раніше отримані дані щодо ефективності лікування гострого РС мометазону фуроатом у дозі 200 мкг двічі на добу7-8
 • В іншому досліджені ні антибіотики, ні топічні ГКС самостійно або у поєднанні, не мали ефекту стосовно зміни ступеню тяжкості симптомів або тривалості ГРС
 • Проте до цього дослідження входили пацієнти із симптомами, що тривали 4 дні, що відповідає критеріям включення вірусного ГРС9

1 Nayak AS. Effective dose range of mometasone furoate nasal spray in the treatment of acute rhinosinusitis. Annals of allergy, asthma & immunology: official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2002;89(3):271-8.

2 Dolor R, Witsell DL, Hellkamp AS, Simel DL. Treatment of rhinosinusitis with or without intranasal steroids. 105th Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery Foundation (AAO-HNS), Denver, Colorado, 9-12 September, 2001 Otolaryngology - Head and Neck Surgery.2001;125(2):P102.

3 Meltzer EO, Charous BL, Busse WW, Zinreich SJ, Lorber RR, Danzig MR. Added relief in the treatment of acute recurrent sinusitis with adjunctive mometasone furoate nasal spray. The Nasonex Sinusitis Group. The Journal of allergy and clinical immunology. 2000 Oct;106(4):630-7.

4 Barlan IB, Erkan E, Bakir M, Berrak S, Basaran MM. Intranasal budesonide spray as an adjunct to oral antibiotic therapy for acute sinusitis in children. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 1997 Jun;78(6):598-601.

5 Meltzer E. Intranasal flunisolide spray as an adjunct to oral antibiotic therapy for sinusitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2005;30(2):103-12.

6 Zalmanovici A, Yaphe J. Intranasal steroids for acute sinusitis. Cochrane database of systematic reviews (Online). 2009(4):CD005149..

7 Eli O. Meltzer, MD; Davis Gates, PhD ; and Claus Bachert. Mometasone furoate nasal spray increases the number of minimal-symptom days in patients with acute rhinosinusitis Ann Allergy Asthma Immunol 108 (2012) 275–279.

8 Johanna Svensson, Johan Lundberg, Petter Olsson, Pдr Stjдrne, Gunnel Ragnarson Tennvall. Costeffectiveness of mometasone furoate nasal spray in the treatment of acute rhinosinusitis. Prim Care Respir J 2012; 21(4): 412-418.

9 Williamson IG, Rumsby K, Benge S, Moore M, Smith PW, Cross M, та ін. Antibiotics and topical nasal steroid for treatment of acute maxillary sinusitis: a randomized controlled tr ial. JAMA. 2007 Dec 5;298(21):2487-96.

Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Рівень доказовості Сила рекомендацій Релевантність
Топічні кортикостероїди Іа А Так, переважно при післявірусному ГРС
Доповнення до терапії антибіотиками топічних кортикостероїдів Іа А Так, при гострому бактеріальному риносинуситі
Муколітики
Клінічна характеристика та дослідження ефективності Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Дослідження з ефективності муколітичних препаратів1-3 у лікуванні ГРС:
 • користь такого лікування є нечіткою1
 • застосування бромгексину2 ердостеїну3 у якості муколітичного засобу у дорослих та дітей із ГРС не впливало прямо на успіх лікування
Показаний при гострих і хронічних захворюваннях дихальних шляхів, які супроводжуються утрудненим відходженням в'язкого секрету: синуситах, ринітах як додатковий засіб при необхідності

1 Klossek JM, Mesbah K. Presentation and treatment of acute maxillary sinusitis in general practice: a French observational study. Rhinology. 2011 Mar; 49(1):84-9.

2 Tarantino V, Stura M MG, Leproux GB, Cremonesi G. Advantages of treatment wi th bromhexine in acute sinus inflammation in children. Randomized double-blind study versus placebo.Minerva Pediatr. 1988; 40(11):649-52

3 Unuvar E, Tamay Z, Yildiz I, Toprak S, Kilic A, Aydin S, та ін. Effectiveness of erdosteine,a second generation mucolytic agent,in children with acute rhinosinusitis: a randomized, placebo controlled, doubleblinded clinical study. Acta Paediatr. 2010 Apr; 99(4):585-9.

Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Рівень доказовості Сила рекомендацій Релевантність
Муколітики Дані відсутні D Ні
Муколітики
Клінічна характеристика та дослідження ефективності Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Дослідження ефективності комбінованого екстракту з 5 рослин у полегшенні симптомів і прискоренні одужання при гострому неускладненому РС1,2:
 • фітопрепарат BNO-1016 (корінь горечавки (Rаdіх Gеntіаnае) + квітки первоцвіту з чашечкою (Flоrеs Рrіmulае сum Саlyсіbus) + трава щавлю (Неrba Rumісіs) + квітки бузини (Flоrеs Sаmbuсі) + трава вербени (Неrbа Vеrbеnае), у співвідношенні 1:3:3:3:3) ефективний і добре переноситься пацієнтами з гострим вірусним риносинуситом (589 пацієнтів)1
 • відзначалось зменшення болю в ділянці обличчя та покращення ендоскопічної картини назальної обструкції (386 пацієнтів)2
Показані при гострих та хронічних запальних захворюваннях приносових пазух
Порівняння ефективності, впливу на якість життя та переносимості препаратів SNS101 (ектоїн – спрей для носа) та BNO-101 (трава щавлю (Неrba Rumісіs); коріння горечавки (Rаdіх Gеntіаnае); квітки бузини (Flоrеs Sаmbuсі); квітки первоцвіту з чашечкою (Flоrеs Рrіmulае сum Саlyсіbus) + трава вербени (Неrbа Vеrbеnае), таблетки)3:
 • SNS01 (ектоїн, назальний спрей) та BNO-101 (трава щавлю (Неrba Rumісіs); коріння горечавки (Rаdіх Gеntіаnае); квітки бузини (Flоrеs Sаmbuсі); квітки первоцвіту з чашечкою (Flоrеs Рrіmulаесum Саlyсіbus) + трава вербени (Неrbа Vеrbеnае), таблетки) виявили однакову ефективність у лікуванні гострого риносинуситу
Чи може пероральне застосування рослинного препарату бути зіставлене з монотерапією топічним кортикостероїдом при ГРС(4):
 • після 7 днів лікування значно знизилось затемнення пазухи на КТ порівняно із плацебо
 • знизився загальний бал симптомів порівняно з вихідним рівнем
 • відсутні відмінності у загальній шкалі симптомів після 7 днів лікування
Дослідження ефективності комбінованого екстракту з 5 рослин (BNO-101) при ГРС у дітей5 та ГБРС6:
 • 3109 дітей (2-6 років – 759 дітей; 7-12 років – 879 дітей): 88% – ефективність «добре та дуже добре». Частота ПР < 1%5
 • ефективність антибактеріальної терапії ГБРС у групі з використанням BNO-101 – вище на 28%6

1 R. Jund, M. Mondigler, H. Steindl, H. Stammer, P. Stierna, C. Bachert; on behalf of the ARhiSi II study group. Clinical efficacy of a dry extract of five herbal drugs in acute viral rhinosinusitis.

2 Jund R, Mondigler M, Steindl H Клінічна ефективність сухого экстракту п'яти рослин при гострому вірусному РС. 2012 р.

3 Eichel A, Wittig J, Shah-Hosseini K, Mosges R. A prospective, controlled study of SNS01 (ectoine nasal spray) compared to BNO-101 (phytotherapeutic dragoes) in patients with acute rhinosinusitis.

4 D. Passali, J. Cambi, F.M. Passali, L.M. Bellussi L.M. Phytoneering: a new way of therapy for rhinosinusitis, 2015.

5 Katrin Biebach, Adelheid Kramer Sonderdruck aus pad (10) 2012, Praktische Poediatrie.

6 Neubauer, Morz Phytomedicine 3, 1994, 177-181.

Рекомендації, що базуються на засадах доказової медицини
Рівень доказовості Сила рекомендацій Релевантність
Фітопрепарати Ib A Так, при вірусному та післявірусному ГРС

Пошук Всі результати