Затверджено наказом МОЗ України № 85 від 11.02.2016

Скорочення

АБ-терапія Антибактеріальна терапія
ГБРС Гострий бактеріальний риносинусит
ГРС Гострий риносинусит
ЗОЗ Заклад охорони здоров'я
КМП Клінічний маршрут пацієнта
ЛПМД Локальний протокол медичної допомоги
МОЗ України Міністерство охорони здоров'я України
НДІ Науково-дослідний інститут
ОКЛ Обласна клінічна лікарня
ОЛ Обласна лікарня
ОМК Остіомеатальний комплекс
СО Слизова оболонка
ШОЕ Швидкість осідання еритроцитів
УКПМД Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги
СРБ С-реактивний білок

Пошук Всі результати