Матеріали за МКХ-11:: 12 Хвороби органів дихання

Атопічні алергічні хвороби

Алергічний риніт та його розповсюдженість. Джерела рослинних та тваринних алергенів. Пліснява, як джерело алергенів. Визначення структури протеїнів. Цілі лікування пацієнтів з алергічним ринітом.

Аспіринасоційований ХРС: особливості ведення пацієнта

Коментує голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Біотерапія при ХРС

Коментує голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Взаємодія хірургів та лікарів первинної ланки у післяопераційний період

Коментує голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Клінічний випадок: аспіринова тріада

Анамнез хворого та встановлення діагнозу. Призначення лікування з використанням моноклональних антитіл. Визначення ефективності терапії та розробка подальших рекомендацій.

Клінічний випадок: Загострення ХРС без назального поліпозу

Анамнез хворого та призначене додаткове обстеження. Аналіз призначеного лікування. План дій після завершення лікування (на фоні ремісії).

Клінічний випадок: ХРС без назального поліпозу

Анамнез пацієнтки. Ендоскопія носової порожнини. Алгоритм визначення діагнозу. Особливості перебігу захворювання. Діагностична цінність призначених методів діагностики. Визначення адекватного плану обстеження. Аналіз результатів обстеження та визначення діагнозу. Призначення лікування та спостереження за динамікою.

Ендоскопічна анатомія носової порожнини

Важливі анатомічні структури носової порожнини: - Носовий клапан; - Перетинка носу; - Остіомеатальний комплекс; - Середня та нижня носові раковини; - Решітчастий лабіринт; - Співустя приносових пазух.

Пошук Всі результати