Затверджений на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017.

І. Паспортна частина

1.1. Діагноз: Рак гортані.

1.2. Шифр згідно з МКХ-10: C32

1.3. Протокол призначений для: лікарів загальної практики – сімейні лікарі, лікарів: отоларингологів-онкологів, отоларингологів, хірургів-онкологів, радіологів, лікарів з променевої терапії, лікарів, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці, cереднього медичного персоналу, інших медичних працівників, які беруть участь у наданні медичної допомоги пацієнтам з раком гортані, керівників закладів охорони здоров’я різних форм власності та підпорядкування.

1.4. Мета: розробка комплексу заходів з раннього виявлення, діагностики та лікування раку гортані, надання медичної допомоги та реабілітації після закінчення спеціального лікування пацієнтів з раком гортані віком старше 18 років.

1.5. Дата складання протоколу: квітень 2017 року.

1.6. Дата перегляду протоколу: квітень 2020 року.

1.7. Список та контактна інформація осіб, які брали участь у розробці протоколу

Гаврилюк Андрій Олександрович

в.о. Директора департаменту медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України, голова робочої групи;

Лукач Ервін Венцлович

завідувач відділу онкопатології ЛОР-органів Державної установи «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка» НАМН України, д.мед.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Онкоотоларингологія», заступник голови робочої групи з клінічних питань;

Ліщишина Олена Михайлівна

директор Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», ст.н.с., к.мед.н., заступник голови робочої групи з методологічного супроводу;

Абизов Рустем Адільович

професор кафедри оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.м.н.;

Слонецький Ігор Іванович

начальник Управління ліцензування та контролю якості медичної допомоги;

Заболотний Дмитро Ілліч

директор Державної установи «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка» НАМН України, академік НАМН України, д.мед.н., професор;

Іванкова Валентина Степанівна

керівник науково-дослідного відділення радіаційної онкології Національного інституту раку, д.мед.н., професор;

Кізім Володимир Валентинович

лікар відділу онкопатології ЛОР-органів Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка» НАМН України, к.м.н.;

Ковтуненко Олександр Васильович

професор кафедри оториноларингології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», д.мед.н.;

Матюха Лариса Федорівна

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»;

Пономарьова Ольга Володимирівна

старший науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького, к.мед.н.;

Попович Василь Іванович

завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет», д.мед.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Отоларингологія»;

Сліпецький Роман Ростиславович

асистент кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Стрежак Валерій Васильович

науковий співробітник відділу онкопатології ЛОР-органів Державної установи «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка» НАМН України.

Методичний супровід та інформаційне забезпечення

Горох Євгеній Леонідович

начальник відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», к.тех.н.;

Мігель Олександр Володимирович

начальник відділу доказової медицини Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»;

Шилкіна Олена Олександрівна

начальник відділу методичного забезпечення новітніх технологій у сфері охорони здоров’я Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України».

Рубцова Євгенія Ігоревна

Провідний фахівець відділу методичного забезпечення новітніх технологій в сфері охорони здоров’я ДП «Державний експертний центр МОЗ України».

Адреса для листування: Департамент стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ. Електронна адреса: medstandards@dec.gov.ua.

Електронну версію документа можна завантажити на офіційному сайті МОЗ України: http://www.moz.gov.ua та в Реєстрі медико-технологічних документів: http://mtd.dec.gov.ua/

Рецензенти:

Галай
Олег Орестович

завідувач відділом пухлин голови та шиї кафедри онкології і Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор;

Троян
Василь Іванович

завідувач кафедри отоларингології Запорізького державного медичного університету, д.мед.н., професор.

1.8. Коротка епідеміологічна інформація

В Україні захворюваність на злоякісні новоутворення гортані становить 5,2 випадки на 100000 населення. Рак гортані зустрічається в 65-70% випадках серед злоякісних новоутворень верхніх дихальних шляхів.

Плоскоклітинний рак становить біля 93%-98% випадків, інші – злоякісна неходжскінська лімфома, гемангіоендотеліома, аденокарцинома, бородавчатий рак, різні види сарком (хондросаркома,остеосаркома), меланома – складають 2%-7% випадків.

Щорічно в Україні реєструється біля 2,5 тисяч нових випадків захворювання на рак гортані. В структурі онкологічної захворюваності чоловічого населення в Україні в 2014 році рак гортані посідав шосте місце. Стандартизований показник захворюваності на цю патологію в Україні серед чоловіків складає 10,1 на 100 тис. населення , а серед жінок - 0,5 на 100 тис. населення.

За даними Національного канцер-реєстру України (2016) спеціальне лікування отримують 81,5% пацієнтів з раком гортані, а 27,6% не переживають одного року після виявлення захворювання.

Пошук Всі результати