Клінічна настанова рекомендована для впровадження в Україні розширеною нарадою державних експертів від 30 листопада 2017р. затверджена на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017

Рекомендації для лікування дітей

Майже всі дослідження, результати яких були використані в пошуку відповіді на запитання для цієї оновленої редакції рекомендацій ARIA, стосувалися виключно дорослих пацієнтів. Разом з тим, можна спробувати обережно екстраполювати ці рекомендації на пацієнтів педіатричного профілю. Можна припустити, що порівняльні результати лікування АР, вірогідно, схожі у дорослих і у дітей, проте побічні ефекти можуть бути більш або менш частими, а характер їх сприйняття і важливість можуть бути різними (наприклад відчуття гіркоти). Цінності і преференції у дорослих і дітей стосовно конкретних отриманих результатів і методів лікування також можуть бути різними.

Пошук Всі результати