Клінічна настанова рекомендована для впровадження в Україні розширеною нарадою державних експертів від 30 листопада 2017р. затверджена на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017

Клінічні запитання

З часу останнього перегляду рекомендацій ARIA у 2010 році20 з'явилися нові методи лікування і накопичені нові доказові дані стосовно деяких інших варіантів лікування. Застосовуючи модифікований процес Delphi, робоча група з розробки рекомендацій ARIA відібрала нові запитання, на які треба було надати відповідь, а також існуючі рекомендації, що вимагали оновленого розгляду накопичених доказових даних і потенційного оновлення свого змісту. Тому цей перегляд рекомендацій ARIA обмежується розглядом певних моментів і торкається шести запитань стосовно лікування АР, а саме:

  1. Чи слід застосовувати для лікування АР комбінацію пероральних блокаторів Н1-гістамінових рецепторів та інтраназальних кортикостероїдів замість застосування лише інтраназальних кортикостероїдів?
  2. Чи слід застосовувати для лікування АР комбінацію інтраназальних блокаторів Н1-гістамінових рецепторів та інтраназальних кортикостероїдів замість застосування лише інтраназальних кортикостероїдів?
  3. Чи слід застосовувати для лікування АР комбінацію інтраназальних блокаторів H1-гістамінових рецепторів та інтраназальних кортикостероїдів замість застосування лише інтраназальних блокаторів H1-гістамінових рецепторів?
  4. Чи слід застосовувати для лікування АР блокатори лейкотрієнових рецепторів замість застосування пероральних блокаторів H1-гістамінових рецепторів?
  5. Чи слід застосовувати для лікування АР інтраназальні блокатори H1-гістамінових рецепторів замість застосування інтраназальних кортикостероїдів?
  6. Чи слід застосовувати для лікування АР інтраназальні блокатори H1-гістамінових рецепторів замість застосування пероральних блокаторів H1 -гістамінових рецепторів?

Ці рекомендації призначені клініцистам первинної медичної допомоги, шкільним медичним сестрам, фармацевтам, спеціалістам з питань алергії та клінічної імунології, терапевтам, які займаються лікуванням пацієнтів з АР, а також педіатрам. Крім того, ці рекомендації можуть бути корисними отоларингологам, іншим спеціалістам, а також тим, хто відповідає за формування політики у галузі охорони здоров'я.

Пошук Всі результати