Клінічна настанова рекомендована для впровадження в Україні розширеною нарадою державних експертів від 30 листопада 2017р. затверджена на розширеній нараді державних експертів у відповідності до Наказу МОЗ України №1422 від 29.12.2016 р. та Наказу МОЗ України №302 від 21.03.2017

Вступ

Основна інформація. На алергічний риніт (АР) хворіє від 10 до 40% населення. Він погіршує якість життя і знижує продуктивність при навчанні й роботі та часто є приводом до відвідання терапевта. Витрати на лікування є великими, але витрати внаслідок зниження працездатності на роботі, яких можна було б уникнути, є навіть ще більшими, ніж ті, що пов'язані з лікуванням астми. З часу останнього перегляду у 2010 році рекомендацій "Алергічний риніт і його вплив на астму" (англ. "Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma", скор. "ARIA") накопичилися нові доказові дані, що призвело до необхідності нового перегляду цього документу.

Мета. Ми прагнули здійснити цілеспрямоване оновлення рекомендацій ARIA.

Методи. Робоча група з розробки рекомендацій ARIA визначила нові клінічні проблеми та окремі питання, що вимагали оновлення. Ми здійснили систематичний огляд наслідків для здоров'я і даних стосовно цінностей (тобто того, що вважається важливим) та преференцій (тобто того, чому віддається перевага при виборі) у пацієнтів, а також інформації про необхідні ресурси (до червня 2016 року). При розробці рекомендацій ми керувалися загальними принципами концепції "від наявних доказових даних до прийняття рішення", застосованими у документі "Система класифікації при аналізі, розробці та оцінці рекомендацій" (англ. "The Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation", скор. "GRADE").

Результати. Переглянута редакція рекомендацій ARIA 2016 року містить як оновлені, так і нові рекомендації щодо медикаментозного лікування АР. Зокрема, в ній розглядаються порівняльні переваги застосування пероральних блокаторів Н1-гістамінових рецепторів, інтраназальних блокаторів Н1-гістамінових рецепторів, інтраназальних кортикостероїдів і блокаторів лейкотрієнових рецепторів, як окремо, так і в комбінації. Робоча група з розробки рекомендацій ARIA пропонує конкретні рекомендації щодо вибору схеми лікування, обґрунтування такого вибору і обговорює конкретні аспекти, які клініцисти і пацієнти можуть побажати розглянути при виборі найбільш прийнятного варіанту лікування кожного окремого пацієнта.

Висновки. Належне лікування АР може поліпшити якість життя й підвищити продуктивність при навчанні й на роботі. Рекомендації ARIA допомагають пацієнтам, особам, які за ними доглядають, і медичному персоналу вибрати оптимальне лікування.

Ключові слова: алергічний риніт, практична рекомендація.

Використані скорочення

АР – алергічний риніт
ARIA – скор. від англ. "Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma" (Алергічний риніт і його вплив на астму)
ДдР – концепція "від наявних доказових даних до прийняття рішення"
GRADE – скор. від англ. "Grades of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation" (Система класифікації при аналізі, розробці та оцінці рекомендацій)
ICP (скор. від англ. "Integrated care pathway") – ІМД (інтегрована медична допомога)
ЦАР – цілорічний алергічний риніт
САР – сезонний алергічний риніт
ССР – стандартизована середня різниця

Алергічний риніт (АР) є одним з найбільш поширених в усьому світі захворювань, що, як правило, залишається протягом усього життя1. Поширеність АР, заявленого самими пацієнтами, оцінюється приблизно від 2% до 25% у дітей та від 1% до понад 40% у дорослих1,3. Поширеність підтвердженого АР у дорослих в Європі коливалась від 17% до 28,5%. Нещодавно проведені дослідження свідчать про те, що поширеність АР зросла, зокрема у країнах з низьким початковим рівнем розповсюдження цього захворювання [обговорення питання щодо поширеності АР див. у розділах 5.1-5.2 оновленого у 2008 році документу "Алергічний риніт і його вплив на астму" (ARIA)1]. Класичними симптомами АР є свербіж у носі, чихання, нежить і закладеність носа. Часто також зустрічаються очні симптоми; алергічний ринокон'юнктивіт викликає свербіж і почервоніння очей і сльозотечу. Іншими симптомами є свербіж піднебіння, постназальне затікання і кашель.

АР також часто пов'язується з астмою, від якої страждають від 15% до 38% пацієнтів, хворих на АР4,5, а назальні симптоми зустрічаються у 6-85% пацієнтів, хворих на астму6-9. Крім того, АР є чинником ризику розвитку астми4,9, а неконтрольований помірний до тяжкого ступеня АР негативно впливає на лікування астми10,11.

У порівнянні з іншими захворюваннями, АР може здаватися не такою вже й серйозною недугою, позаяк він не асоціюється з високим рівнем захворюваності та смертності. Проте, спричинені ним незручності й витрати є суттєвими12. АР знижує якість життя у багатьох пацієнтів, погіршуючи сон і когнітивні функції та спричиняючи дратівливість і втомленість. АР супроводжується зниженням продуктивності при навчанні й роботі, особливо в пік сезону розповсюдження пилку1. АР часто є причиною відвідування терапевта. Щорічні медичні витрати, безпосередньо пов'язані з лікуванням АР, є значними, а опосередковані витрати, пов'язані зі зниженням продуктивності праці, є вищими за такі ж витрати, спричинені астмою13-15. Належне лікування АР полегшує симптоми, поліпшує якість життя і підвищує продуктивність при навчанні й роботі.

За останні 20 років були розроблені практичні клінічні рекомендації щодо лікування АР16, які підвищили якість догляду за пацієнтами з АР17. Разом з тим, для полегшення розуміння і визнання рекомендацій необхідно забезпечити їх відкрите розповсюдження. Ініціатива щодо розробки ARIA була висунута в ході семінару Всесвітньої організації охорони здоров'я у 1999 році18 і цей документ був оновлений у 2008 році1. Переглянута редакція ARIA 2010 року стала першим основаним на доказових даних керівництвом в сфері алергології, що було розроблено згідно з підходом, запропонованим у документі "Система класифікації при аналізі, розробці та оцінці рекомендацій" (англ. "The Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation", скор. "GRADE")19 без впливу з боку комерційних організацій і з чіткими поясненнями щодо можливого конфлікту інтересів у членів робочої групи і врегулювання таких інтересів20. В цьому документі стисло викладені потенційні переваги й недоліки, що лежать в основі рекомендацій, а також міркування стосовно цінностей і преференцій у пацієнтів, що визначили обґрунтованість і спрямованість рекомендацій. У 2014 році ця редакція ARIA була визнана найкращою за ретельністю своєї розробки і за якістю подання рекомендацій стосовно лікування АР16, хоча в ній ще не були враховані опубліковані пізніше нещодавно розроблені рекомендації21.

Пошук Всі результати