Проведені заходи :: Раціональна антибіотикотерапія

Клінічний випадок: аспіринова тріада

Анамнез хворого та встановлення діагнозу. Призначення лікування з використанням моноклональних антитіл. Визначення ефективності терапії та розробка подальших рекомендацій.

Клінічний випадок: ХРС без назального поліпозу

Анамнез пацієнтки. Ендоскопія носової порожнини. Алгоритм визначення діагнозу. Особливості перебігу захворювання. Діагностична цінність призначених методів діагностики. Визначення адекватного плану обстеження. Аналіз результатів обстеження та визначення діагнозу. Призначення лікування та спостереження за динамікою.

Ендоскопічна анатомія носової порожнини

Важливі анатомічні структури носової порожнини: - Носовий клапан; - Перетинка носу; - Остіомеатальний комплекс; - Середня та нижня носові раковини; - Решітчастий лабіринт; - Співустя приносових пазух.

Пошук Всі результати