Проведені заходи :: Раціональна антибіотикотерапія

Чому кожен сімейний лікар має мати отоскоп?

Стандарти ЛОР огляду пацієнта. Стандарти обладнання для фізичних-осіб підприємців, що надають первинну медичну допомогу. Необхідність наявності отоскопа (отоофтальмоскопа) у сімейного лікаря.

Діагностичні критерії ГРС та ГСО

Клінічні діагностичні критерії гострого риносинуситу (ГРС) та гострого середнього отиту (ГСО). Різниця між гострим вірусним риносинуситом та гострим поствірусним риносинуситом. Невербальні прояви гострого середнього отиту (ГСО) у немовлят. Діагностика ГРС та ГСО: ключові практичні висновки.

Спільний етіопатогенез ГРС та ГСО

Концептуальна основа розуміння етіопатогенезу запальних процесів ЛОР органів. Гострий риносинусит (ГРС) та гострий середній отит (ГСО). Чому ГРС та ГСО починаються як прояви ГРВІ. Які функціональні порушення визначають особливості перебігу ГРС та ГСО залежно від форми?

ГРІ, гострий тонзиліт, бактеріальний риносинусит та АБ терапія

Клінічний випадок: постановка діагнозу ГРІ. Чи показана антибактеріальна терапія пацієнту з таким діагнозом? Симптоми ГРІ. Клінічний випадок: гострий тонзиліт. Чи показана антибактеріальна терапія пацієнту з таким діагнозом? Симптоми тонзиліту. Клінічний випадок: гострий бактеріальний риносинусит. Чи показана АБ терапія пацієнту з таким діагнозом? Розгляд варіантів лікування вказаних захворювань: симптоматичне, патогенетичне, етіопатогенетичне.

Сучасна медицина. Концепція "4Р"

Сучасна медицина. Концепція "4Р": предиктивність, профілактичність, персоніфікованість, партисипативність. Інструменти медицини "4Р". Медико-технологічна документація.

Пошук Всі результати