ROCHE

ROCHE

«РОШ» - компанія, яка з моменту заснування в 1896 році прагне покращувати життя людей. Поєднуючи унікальний досвід в області біології людини з новими способами аналізу даних про здоров'я компанія «Рош» працює з партнерами по всьому світу, створює інноваційні ліки та діагностичні тести, щоб допомогти становленню нового покоління охорони здоров'я!

«Рош» входить до числа провідних світових компаній в галузі охорони здоров'я, є лідером у персоналізованій медицині та найбільшою в світі біотехнологічною компанією, адже однією з перших вивела на ринок імунотерапевтичні препарати спрямованої дії.

Окрім того, сьогодні компанія володіє експертизою в двох основних напрямках - діагностиці та фармацевтиці. Взявши за основу свої досягнення в області біотехнологій, компанія прокладає шлях в майбутнє охорони здоров'я за рахунок інновацій, адже запропоновані діагностичні рішення допомагають лікарням і лабораторіям швидко і надійно надавати лікарям вичерпну інформацію, яка допомагає проводити ефективну терапію, щоб кожен пацієнт зміг вчасно отримати лікування, яке підходить саме йому.

Алекенза (алектиніб) — ефективність у першій лінії терапії ALK+ НДКРЛ:<sup>1-3</sup>

Алекенза (алектиніб) — ефективність у першій лінії терапії ALK+ НДКРЛ:1-3

Медіана ВБП: Алекенза—І В 34,8 vs кризотиніб - 10,9 міс. Зниження прогресування в ЦНС

Загальна виживаність в групі атезолізумабу та в групі хіміотерапії<sup>**</sup> у пацієнтів із мНДКРЛ з високим рівнем PD-1 експресії<sup>*,1</sup>

Загальна виживаність в групі атезолізумабу та в групі хіміотерапії** у пацієнтів із мНДКРЛ з високим рівнем PD-1 експресії*,1

ТЕЦЕНТРИК® атезолізумаб Перша лінія лікування метастатичного недрібноклітинного раку легені1 У пацієнтів з високою експресією PD-L1* 1 Застосування препарату Тецентрик у монорежимі1

ЛІКУВАННЯ МЕТАСТАТИЧНОГО НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ (мНДКРЛ)

ЛІКУВАННЯ МЕТАСТАТИЧНОГО НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ (мНДКРЛ)

Фінальний аналіз результатів досліджень POPLAR та OAK продемонстрував послідовну та стійку перевагу збільшення загальної виживаності при застосуванні атезолізумабу проти доцетакселу у пацієнтів із раніше лікованим НДКРЛ, з різним рівнем експресії PD-L1 та у різних гістологічних підгрупах.

ПЕРША ЛІНІЯ ЛІКУВАННЯ ПОШИРЕНОЇ ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОЇ КАРЦИНОМИ

ПЕРША ЛІНІЯ ЛІКУВАННЯ ПОШИРЕНОЇ ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОЇ КАРЦИНОМИ

Анти-VEGF-терапія знижує VEGF-опосередковану імуносупресію всередині пухлини та її мікросередовища

ДОВЕДЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ У ЛІКУВАННІ УРОТЕЛІАЛЬНОІ КАРЦИНОМИ<sup>1, 2</sup>

ДОВЕДЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ У ЛІКУВАННІ УРОТЕЛІАЛЬНОІ КАРЦИНОМИ1, 2

Лікування дорослих пацієнтів з місцево поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою

ТЕЦЕНТРИК® атезолизумаб

ТЕЦЕНТРИК® атезолизумаб

Перший та єдиний зареєстрований PD-L1 інгібітор в імунотерапії раку

 

Пошук Всі результати