ROCHE

ROCHE

«РОШ» - компанія, яка з моменту заснування в 1896 році прагне покращувати життя людей. Поєднуючи унікальний досвід в області біології людини з новими способами аналізу даних про здоров'я компанія «Рош» працює з партнерами по всьому світу, створює інноваційні ліки та діагностичні тести, щоб допомогти становленню нового покоління охорони здоров'я!

«Рош» входить до числа провідних світових компаній в галузі охорони здоров'я, є лідером у персоналізованій медицині та найбільшою в світі біотехнологічною компанією, адже однією з перших вивела на ринок імунотерапевтичні препарати спрямованої дії.

Окрім того, сьогодні компанія володіє експертизою в двох основних напрямках - діагностиці та фармацевтиці. Взявши за основу свої досягнення в області біотехнологій, компанія прокладає шлях в майбутнє охорони здоров'я за рахунок інновацій, адже запропоновані діагностичні рішення допомагають лікарням і лабораторіям швидко і надійно надавати лікарям вичерпну інформацію, яка допомагає проводити ефективну терапію, щоб кожен пацієнт зміг вчасно отримати лікування, яке підходить саме йому.

Алекенза® (алектиніб) - механізм дії

Алекенза® (алектиніб) - механізм дії

Приблизно у 5% пацієнтів з недрібноклітинним раком легень (НДРЛ) виявляється перебудова генокінази анапластичної лімфоми ALK-позитивний НДРЛ.

Поширений дрібноклітинний рак легені (ДКРЛ)

Поширений дрібноклітинний рак легені (ДКРЛ)

Протягом більш ніж двох десятиліть стандартом лікування поширеного ДКРЛ була хіміотерапія на основі препаратів платини.

Онкологія. Фокус уваги практикуючого лікаря

Онкологія. Фокус уваги практикуючого лікаря

Коментують: - к.м.н., головний лікар Національного інституту раку, Член групи експертів МОЗ України за напрямком Онкологія - голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович.

Рак легень. Можливості лікування пацієнтів із раком легень в Україні

Рак легень. Можливості лікування пацієнтів із раком легень в Україні

Коментує завідуючий відділенням пухлин легень і середостіння Національного інституту раку, лікар-онколог вищої категорії, заслужений лікар України Борисюк Богдан Онуфрійович.

Застосування препарату Тецентрик® у комбінації з карбоплатином та етопозидом у лікуванні РОЗПОВСЮДЖЕНОГО ДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ ПЕРША ЛІНІЯ ТЕРАПІЇ

Застосування препарату Тецентрик® у комбінації з карбоплатином та етопозидом у лікуванні РОЗПОВСЮДЖЕНОГО ДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ ПЕРША ЛІНІЯ ТЕРАПІЇ

Перша затверджена комбінація імунотерапії та хіміотерапіїї, що покращує виживаність у лікуванні пацієнтів з поширеним дрібноклітинним раком легені у першій лінії терапії

Можливість для пацієнтів*. Імуноонкологія

Можливість для пацієнтів*. Імуноонкологія

Показання. Лікування пацієнтів з місцево поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою: яким не можна призначити цисплатинвмісну хіміотерапію або у яких наявне прогресування захворювання під час або після платиновмісної хіміотерапії, або протягом 12 місяців після неоад'ювантної або ад'ювантної хіміотерапії. Лікування пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДКРЛ), у яких спостерігається прогресування захворювання під час або після хіміотерапії, що включає препарати платини.

 

Пошук Всі результати