Застосування препарату Тецентрик® у комбінації з карбоплатином та етопозидом у лікуванні РОЗПОВСЮДЖЕНОГО ДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ ПЕРША ЛІНІЯ ТЕРАПІЇ

ТЕЦЕНТРИК® + карбоплатин та етопозид: перша лінія терапії' розповсюдженого дрібноклітинного раку легень, уперше затверджена FDA.

ТЕЦЕНТРИК® + карбоплатин та етопозид: перша лінія терапії' розповсюдженого дрібноклітинного раку легень, уперше затверджена FDA (18 березня 2019 р.) за останні 20 років1, 5, 6

Перша затверджена комбінація імунотерапії та хіміотерапіїї, що покращує виживаність у лікуванні пацієнтів з поширеним дрібноклітинним раком легені у першій лінії терапії

Незважаючи на численні клінічні дослідження, включаючи щонайменше 40 випробувань фази 3 з 1970-х років, системне лікування хворих на ДКРЛ суттєво не змінилося за останні кілька десятиліть 7

Перша затверджена комбінація імунотерапії та хіміотерапіїї, що покращує виживаність у лікуванні пацієнтів з поширеним дрібноклітинним раком легені у першій лінії терапії1, 2, 6

12,3
МІСЯЦЯ
медіана ЗВ
при застосуванні комбінації
ТЕЦЕНТРИК® + карбоплатин та етопозид
VS
10,3
МІСЯЦЯ
медіана ЗВ
при застосуванні
карбоплатину та етопозиду
ВР = 0,70; 95% ДІ 0,54-0,91; Р=0,0069
52%
пацієнтів живуть більше 1 року
при застосуванні комбінації
ТЕЦЕНТРИК® + карбоплатин та етопозид
VS
38%
пацієнтів живуть більше 1 року
при застосуванні
карбоплатину та етопозиду

Режим застосування препарату Тецентрик® у поєднанні з етопозидом та карбоплатином є стандартом першої лінії терапії розповсюдженого дрібноклітинного раку легень3, 4

Комбінація, рекомендована NCCN (категорія 1)
Атезолізумаб (ТЕЦЕНТРИК®) + карбоплатин та етопозид є рекомендованим методом імунотерапії/хіміотерапії (категорія 1) для застосування у першій лінії терапії в пацієнтів з розповсюдженим дрібноклітинним раком легень, згідно з клінічними практичними настановами NCCN з онкології (NCCN Guidelines®)3

Тецентрик®
Склад: діюча речовина: atezolizumab;
1 флакон (20 мл концентрату для розчину для інфузій) містить 1200 мг атезолізумабу.
Лікарська форма. Концентрат для розчину для інфузій.
Показання.
ТЕЦЕНТРИК® у поєднанні з карбоплатином і етопозидом показаний для застосування як перша лінії терапії дорослих пацієнтів із запущеною стадією дрібноклітинного раку легень.
Уротеліальна карцинома
Лікування дорослих пацієнтів з місцево поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою:

  • яким не підходить цисплатинвмісна хіміотерапія та у яких пухлина експресує PD-L1 (PD-LI-пофарбовані імунні клітини, що інфільтрують пухлину, покривають > 5% площі пухлини) або
  • яким не підходить жодна платиновмісна хіміотерапія незалежно від рівня експресії PD-L1 пухлиною, або
  • у яких наявне прогресування захворювання під час або після платиновмісної хіміотерапії або протягом 12 місяців після неоад'ювантної або ад'ювантної хіміотерапії.
Недрібноклітинний рак легень
Лікування першої лінії у комбінації з бевацизумабом, паклітакселом та карбоплатином дорослих пацієнтів з метастатичним неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легень без геномних пухлинних аберацій EGFR або ALK.
Лікування дорослих пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДКРЛ), у яких спостерігається прогресування захворювання під час або після хіміотерапії, що включає препарати платини. У пацієнтів з EGFR- або ALK-геномними пухлинними абераціями до отримання препарату Тецентрик ® повинно спостерігатися прогресування захворювання на фоні терапії, що схвалена для НДКРЛ з такими абераціями.
Дрібноклітинний рак легень
Лікування першої лінії у комбінації з карбоплатином та етопозидом дорослих пацієнтів з дрібноклітинним раком легень на поширеній стадії (ПС-ДКРЛ).
Протипоказання.
Підвищена чутливість до атезолізумабу або будь-якої допоміжної речовини лікарського засобу.
Фармакологічні властивості.
Атезолізумаб є моноклональним антитілом, що блокує ліганд 1 програмованої смерті клітин (PD-L1). Атезолізумаб зв'язується з PD-L1 і блокує його взаємодію з рецепторами PD-1 і B7.1, наслідком чого є усунення опосередкованого PD-L1/PD-1 пригнічення імунної відповіді, включаючи активацію протипухлинної імунної відповіді. У пухлинних моделях ізогенних тварин блокування активності PD-L1 призводило до зменшення пухлинного росту. Рекомендоване дозування при уротеліальній карциномі, НДКРЛ: 840 мг кожні 2 тижні, або 1200 мг кожні 3 тижні, або 1680 мг кожні 4 тижні. Рекомендована доза препарату Тецентрик® при НДКРЛ становить 1200 мг кожні 3 тижні внутрішньовенно при застосуванні в комбінації з бевацизумабом, паклітаксеклом та карбоплатином. Після завершення 4-6 циклів лікування паклітакселом та карбоплатином та у разі припинення застосування бевацизумабу рекомендована доза становить: 840 мг кожні 2 тижні або 1200 мг кожні 3 тижні або 1680 мг кожні 4 тижні. Рекомендована доза препарату Тецентрик® при ДКРЛ становить 1200 мг кожні тижні. Після завершення 4 циклів лікування карбоплатином та етопозидом рекомендована доза препарату Тецентрик® становить: 840 мг кожні 2 тижні або 1200 мг кожні 3 тижні або 1680 мг кожні 4 тижні, Тецентрик вводять внутрішньовенно протягом 60 хвилин до прогресування захворювання або виникнення неприйнятної токсичності. Якщо перша інфузія переноситься добре, усі наступні інфузії можна проводити протягом 30 хвилин.
Побічні реакції.
Для пацієнтів, які отримували препарат Тецентрик® як монотерапію, найбільш поширеними побічними реакціями (&ge 20%) пацієнтів були слабкість/астенія (48%), зниження апетиту (25%), нудота (24%), кашель (22%) та задишка (22%) та інші. У пацієнтів з НДКРЛ та ДКРЛ, які отримували препарат Тецентрик® у комбінації з іншими протипухлинними засобами, найбільш поширеними побічними реакціями (≥20%) пацієнтів були слабкість/астенія (49%), нудота (38%), алопеція (35%), запор (29%), діарея (28%) та зниження апетиту (27%) та інші. Термін придатності. 3 роки. Умови зберігання: зберігати при температурі від 2 до 8 °C в оригінальній упаковці з метою захисту від світла. Не заморожувати. Не струшувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Категорія відпуску. За рецептом. Виробник Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Вурмісвег, 4303 Кайсераугст, Швейцарія.
Інформацію наведено у скороченому вигляді. Більш детальна інформація щодо лікарського засобу Тецентрик® міститься у інструкції для медичного застосування, що затверджена Наказом МОЗ України від 20.03.2017 № 295, реєстраційне посвідчення № UA/15872/01/01. Зміни внесені Наказом МОЗ України від 25.03.2020 № 707.

Література: 1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Тецентрик® (затверджена Наказом МОЗ України від 20.03.2017 № 295; реєстраційне посвідчення № UA/15872/01/01. Зміни внесено Наказом МОЗ України від 25.03.2020 № 707). 2. Horn L, Mansfield AS, Szcz^sna A, et al. N Engl J Med. 2018;379:2220-2229. 3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Small Cell Lung Cancer v3.2020. 4. Liu SV, Mansfield AS, Szczesna A, et al. J Thorac Oncol. 2018;13(10)suppl:S185-S186. 5. Sabari JK, Lok BH, Laird JH, Poirier JT, Rudin CM. Unravelling the biology of SCLC: implications for therapy. Nat Rev Clin Oncol. 2017;14:549-561.6. https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-atezolizumab-extensive-stage-small-cell-lung-cancer. Режим доступу: 10.04.2020. 7. Byers LA, et al. Cancer. 2015;121(5):664-672. doi: 10.1002/cncr.29098.

ДКРЛ — дрібноклітинний рак легень; ЗВ — загальна виживаність; ВР — відношення ризиків; ДІ — довірчий інтервал; NCCN — Національна мережа багатопрофільних онкологічних закладів США.

Інформація для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників.
Для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних закладів або спеціалістів охорони здоров'я.
Запит медичної інформації про продукти ТОВ «Рош Україна» ви можете надіслати на електронну адресу ukraine.medinfo@roche.com
Повідомити про побічні явища під час лікування препаратом ТОВ «Рош Україна» або поскаржитися на якість препарату ви можете за контактними реквізитами офісу або на електронну адресу ukraine.safety@roche.com

ТОВ «Рош Україна»
м. Київ, 04070, вул. П. Сагайдачного, 33.
Тел.: +380 (44) 354-30-40, факс: +380 (44) 354-30-41.
www.roche.ua

Проведені заходи

SHDM.info | Запалення як мета комплексної терапії

Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів

Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів

Запрошуємо переглянути запис прямого ефіру на тему "Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів"

Заходи

Науково-практичний кейс-марафон SHDM.SCHOOL

Початок 17.10.2024
Online + Offline

SHDM.FORUM'24: головна подія року!

Початок 20.11.2024
Online + Offline

Пошук Всі результати