ДОВЕДЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ У ЛІКУВАННІ УРОТЕЛІАЛЬНОІ КАРЦИНОМИ1, 2

Лікування дорослих пацієнтів з місцево поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою.

Лікування дорослих пацієнтів з місцево поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою:

  • яким не підходить цисплатинвмісна хіміотерапія та у яких пухлина експресує PD-L1 (PD-LI-пофарбовані імунні клітинищо інфільтрують пухлину, покривають > 5% площі пухлини), або
  • яким не підходить жодна платиновмісна хіміотерапія незалежно від рівня експресії PD-L1 пухлиною.1, 2

Тецентрик®

Склад: Діюча речовина: atezolizumab; 1 флакон (20 мл концентрату для розчину для інфузій) містить 1200 мг атезолізумабу: Лікарська форма. Концентрат для розчину для інфузій. Механізм дії. Атезолізумаб є моноклональним антитілом, що блокує ліганд 1 програмованої смерті клітин (PD-L1) та блокує його взаємодію з рецепторами PD-1 і B7.1, наслідком чого € усунення опосередкованого PD-L1/PD-1 пригнічення імунної відповіді, включаючи активацію протипухлинної імунної відповіді без індукування антитілозалежної клітинної цитотоксичності. Показання. Уротеліальна карцинома: Лікування дорослих пацієнтів з місцево поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою: яким не підходить цисплатинвмісна хіміотерапія та у яких пухлина експресує PD-L1-пофарбовані імунні клітини, що інфільтрують пухлину, покривають ≥ 5% площі пухлини) або яким не підходить жодна платиновмісна хіміотерапія незалежно від рівня експресії PD-L1 пухлиною, або у яких наявне прогресування захворювання під час або після платиновмісної хіміотерапіїабо протягом 12 місяців після неоад'ювантної або ад'ювантної хіміотерапії. Недрібноклітинний рак легень: Лікування першої лінії у режимі монотерапії дорослих пацієнтівіз метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДКРЛ) із високою експресією PD-L1 (PD-L1-забарвлені пухлинні клітини ≥ 50 % або PD-L1-забарвлені імунні клітини,що інфільтрують пухлину, покривають ≥ 10 % площі пухлини) та без геномних пухлинних аберацій EGFR або ALK. Лікування першої лінії у комбінації з бевацизумабом, паклітакселомта карбоплатином дорослих пацієнтів з метастатичним неплоскоклітинним НДКРЛ без геномних пухлинних аберацій EGFR або ALK. Лікування першої лінії у комбінації з паклітакселом, зв'язаним з білком, та карбоплатином дорослих пацієнтів з метастатичним неплоскоклітинним НДКРЛ без геномних пухлинних аберацій EGFR або ALK. Лікування дорослих пацієнтівз метастатичним НДКРЛ, у яких спостерігається прогресування захворювання під час або після хіміотерапії, що включає препарати платини. У пацієнтів з EGFR- або ALK-геномними пухлинними абераціями до отримання препарату Тецентрик® повинно спостерігатися прогресування захворювання на фоні терапії, що схвалена для НДКРЛ з такими абераціями. Дрібноклітинний рак легені: Лікування першої лінії у комбінації з карбоплатином та етопозидом дорослих пацієнтів з дрібноклітинним раком легені на поширеній стадії (ПС-ДКРЛ). Гепатоцелюлярна карцинома: Лікування у комбінації з бевацизумабом пацієнтів із неоперабельною або метастатичною гепатоцелюлярною карциномою, які не отримували попередню системну терапію. Протипоказання. Підвищена чутливість до атезолізумабу або будь-якої допоміжної речовини лікарського засобу. Рекомендоване дозування при уротеліальній карциномі, НДКРЛ: 840 мг кожні 2 тижні, або 1200 мг кожні 3 тижні, або 1680 мг кожні 4 тижні. Рекомендована доза препарату Тецентрик® при НДКРЛ становить 1200 мг кожні 3 тижні внутрішньовенно при застосуванні в комбінації з бевацизумабом, паклітаксеклом та карбоплатином. Після завершення 4-6 циклів лікування паклітакселомта карбоплатином та у разі припинення застосування бевацизумабу рекомендована доза становить: 840 мг кожні 2 тижні або 1200 мг кожні 3 тижніабо 1680 мг кожні 4 тижні. Рекомендована доза препарату Тецентрик® при ДКРЛ становить 1200 мг кожні тижні. Після завершення 4 циклів лікування карбоплатином та етопозидом рекомендована доза препарату Тецентрик® становить: 840 мг кожні 2 тижні або1200 мг кожні 3 тижні або 1680 мг кожні 4 тижні При ГЦК рекомендоване дозування препарату Тецентрик® становить 1200 мг у вигляді внутрішньовенної інфузії , із наступним введенням бевацизумабу в дозі 15 мг/кг у той же день, кожні 3 тижні до прогресування захворювання або виникнення неприйнятної токсичності. Побічні реакції. Для пацієнтів, які отримували препарат Тецентрик® як монотерапію, найбільш поширеними побічними реакціями (≥ 20%) пацієнтів були слабкість/астенія (48%), зниження апетиту (25%), нудота (24%), кашель (22%) та задишка (22%) та інші. У пацієнтів з НДКРЛ та ДКРЛ, які отримували препарат Тецентрик® у комбінації з іншими протипухлинними засобами, найбільш поширеними побічними реакціями(≥20%) пацієнтів були слабкість/астенія (49%), нудота (38%), алопеція (35%), запор (29%), діарея (28%)та зниження апетиту (27%) та інші. При ГЦК найбільш поширеними побічними реакціями, що призвели до відміни препарату Тецентрик® були кровотеча (1,2 %), підвищення рівня трансаміназ або білірубіну (1,2 %); інфузійні реакції/синдром вивільнення цитокінів (0,9 %), аутоімунний гепатит (0,6 %) та інші. Термін придатності. 3 роки. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Вурмісвег, 4303 Кайсераугст, Швейцарія. Інформацію наведено у скороченому вигляді. Більш детальна інформація щодо лікарського засобу Тецентрик® міститься у інструкції для медичного застосування, що затверджена наказом МОЗ України від 20.03.2017 № 295 реєстраційне посвідчення№иА/15872/01/01.Зміни внесені Наказом МОЗ України від 9.09.2020 № 2069

Інформацію наведено у скороченому вигляді. Більш детальна інформація щодо лікарського засобу Тецентрик® міститься у інструкції для медичного застосування, що затверджена наказом МОЗ України від 20.03.2017 № 295 реєстраційне посвідчення №UA/15872/01/01. Зміни внесені Наказом МОЗ України від 25.03.2020 № 707

Література: 1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Тецентрик® (затверджена Наказом МОЗ України від 20.03.2017 № 295; реєстраційне посвідчення № UA/15872/01/01. Зміни внесено Наказом МОЗ України від 25.03.2020 № 707). 2. Balar et al. ASCO 2018 absrt.4523. https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2018.36.15_suppl.4523

Інформація для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. Для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних закладів або спеціалістів охорони здоров'я. Запит медичної інформації про продукти ТОВ «Рош Україна»ви можете надіслати на електронну адресу ukraine.medinfo@roche.com. Повідомити про побічні явища під час лікування препаратом ТОВ «Рош Україна» або поскаржитисяна якість препарату ви можете за контактними реквізитами офісу або на електронну адресу ukraine.safety@roche.com

Проведені заходи

SHDM.info | Запалення як мета комплексної терапії

Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів

Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів

Запрошуємо переглянути запис прямого ефіру на тему "Запалення як мета комплексної терапії хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів"

Заходи

Науково-практичний кейс-марафон SHDM.SCHOOL

Початок 17.10.2024
Online + Offline

SHDM.FORUM'24: головна подія року!

Початок 20.11.2024
Online + Offline

Пошук Всі результати