наказ МОЗ України від 15.12.2022 № 2272

Подальше спостереження за пацієнтами з РСНП і ГСНП.

Положення стандарту

Пацієнтам із частковим відновленням слуху чи без нього, або постійним шумом у вухах рекомендується тривале спостереження та, за потреби, лікування у лікарів-отоларингологів, лікарів-сурдологів і лікарів інших спеціальностей, зокрема, психотерапевтів.

Обґрунтування

Пацієнти з раптовою однобічною втратою слуху відразу відчувають труднощі зі спілкуванням з боку ураження, особливо серед шумного середовища. Якщо у них вже наявна втрата слуху у протилежному вусі через поширені причини, такі як, наприклад, пресбіакузис та вплив шуму, РСНП і ГСНП лише збільшать проблему. У пацієнтів із РСНП і ГСНП асиметрія слухової чутливості часто може призвести до нездатності визначити, звідки походить звук (порушена ототопіка), і це дезорієнтує пацієнта. Неможливість локалізувати звук також може бути дуже небезпечною та спричинити аварію (якщо пацієнт керує автомобілем). Прогноз для відновлення пацієнтів із РСНП і ГСНП залежить від низки факторів, у т. ч. віку пацієнта, наявності вестибулярних порушень на початку захворювання, ступеня втрати слуху, аудіометричної картини та проміжку часу між виникненням втрати слуху і початком лікування.

Обов’язкові критерії якості

 1. Необхідно проводити контрольні аудіометричні обстеження в динаміці лікування впродовж 6 місяців після встановлення діагнозу у пацієнтів із РСНП або ГСНП. Також зібрати анамнестичні дані у пацієнта щодо зміни слухової функції, суб’єктивного шуму у вухах, відчуття закладеності у вусі, запаморочення або нудоти після лікування. Ефективність лікування визначається згідно із додатком 3.
 2. Якщо у пацієнта втрата слуху є прогресуючою або постійною, необхідно застосувати реабілітаційні заходи. У тяжких випадках (повна глухота) пацієнт може бути направлений на МСЕК для встановлення групи інвалідності.

Індикатори якості медичної допомоги

 1. Наявність клінічного маршруту пацієнта (КМП) з раптовою і гострою сенсоневральною приглухуватістю.
 2. Відсоток пацієнтів, охоплених проведенням аудіометричного спостереження (протягом 6 місяців) після встановлення діагнозу РСНП і ГСНП, для виявлення пацієнтів, яким корисні варіанти реабілітації.

Паспорти індикаторів якості медичної допомоги

 1. Наявність у ЗОЗ клінічного маршруту пацієнта (КМП) з раптовою і гострою сенсоневральною приглухуватістю.

Зв’язок індикатора із затвердженими настановами, стандартами та протоколами медичної допомоги

Індикатор ґрунтується на положеннях Стандартів медичної допомоги «Раптова і гостра сенсоневральна приглухуватість».

Зауваження щодо інтерпретації та аналізу індикатора

Даний індикатор характеризує організаційний аспект запровадження сучасних медико-технологічних документів у регіоні. Якість надання медичної допомоги пацієнтам, відповідність надання медичної допомоги вимогам КМП, відповідність КМП чинним Стандартам медичної допомоги даним індикатором висвітлюватися не може, але для аналізу цих аспектів необхідне обов’язкове запровадження КМП у ЗОЗ.

Бажаний рівень значення індикатора:

2022 рік – 90%;

2023 рік та подальший період – 100%.

Інструкція з обчислення індикатора

ЗОЗ, який має обчислювати індикатор: структурні підрозділи з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Дані надаються лікарями, які надають первинну медичну допомогу, лікарями-отоларингологами (ЗОЗ, які надають спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам), розташованими на території обслуговування, до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Дані надаються поштою, в тому числі електронною поштою.

Метод обчислення індикатора: підрахунок шляхом ручної або автоматизованої обробки.

Індикатор обчислюється структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій після надходження інформації від усіх лікарів, які надають первинну медичну допомогу, лікарів-отоларингологів (ЗОЗ, які надають спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам), зареєстрованих на території обслуговування. Значення індикатора обчислюється як відношення чисельника до знаменника.

Знаменник індикатора складає загальна кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу, лікарів-отоларингологів (ЗОЗ, які надають спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам), зареєстрованих в районі обслуговування. Джерелом інформації є звіт структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, який містить інформацію про лікарів, які надають первинну медичну допомогу, лікарів-отоларингологів (ЗОЗ, які надають спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам), зареєстрованих на території обслуговування.

Чисельник індикатора складає загальна кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу, лікарів-отоларингологів (ЗОЗ, які надають спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам), зареєстрованих на території обслуговування, для яких задокументований факт наявності КМП із РСНП та ГСНП (наданий екземпляр КМП). Джерелом інформації є КМП, наданий лікарями, які надають первинну медичну допомогу, лікарями-отоларингологами (ЗОЗ, які надають спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам).

Значення індикатора наводиться у відсотках.

 1. Відсоток пацієнтів, охоплених проведенням аудіометричного спостереження (протягом 6 місяців) після встановлення діагнозу РСНП і ГСНП, для виявлення пацієнтів, яким мають бути корисні варіанти реабілітації.

Зв’язок індикатора із затвердженими настановами, стандартами та протоколами медичної допомоги

Індикатор ґрунтується на стандарті медичної допомоги «Раптова і гостра сенсоневральна втрата слуху».

Зауваження щодо інтерпретації та аналізу індикатора

Цільовий (бажаний) рівень значення індикатора на етапі запровадження стандарту медичної допомоги не визначається заради запобігання викривленню реальної ситуації внаслідок адміністративного тиску.

Інструкція з обчислення індикатора

Організація, яка має обчислювати індикатор: спеціалізовані стаціонари, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

Дані надаються спеціалізованими стаціонарами, розташованими на території обслуговування, до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

Дані надсилаються поштою, в тому числі електронною поштою.

Метод обчислення індикатора: підрахунок шляхом ручної або автоматизованої обробки.

Індикатор обчислюється структурними підрозділами з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій після надходження інформації від усіх спеціалізованих стаціонарів, зареєстрованих на території обслуговування.

Значення індикатора обчислюється як відношення чисельника до знаменника.

Знаменник індикатора складає загальна кількість пацієнтів із РСНП і ГСНП, які лікувалися у ЗОЗ за звітний період.

Джерелом інформації є форма первинної облікової документації № ООЗ/о «Медична карта стаціонарного хворого №», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012 № ПО, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 21.01.2016 № 29) (далі – форма № 003/о) та форма первинної облікової документації № 025/о “Медична карта амбулаторного хворого № ” (далі – форма № 025/о), затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

Чисельник індикатора складає загальна кількість пацієнтів із РСНП і ГСНП, охоплених проведенням аудіометричного обстеження протягом 6 місяців після встановлення діагнозу для виявлення тих пацієнтів, у яких не відбулося повного відновився слуху після отриманого лікування.

Джерелом інформації є форма № 003/о та форма № 025/о.

Значення індикатора наводиться у відсотках.

Перелік літературних джерел, використаних при розробці стандартів медичної допомоги

 1. Електронний документ: Клінічна настанова, заснована на доказах «Тактика ведення пацієнтів з раптовою і гострою сенсоневральною приглухуватістю», 2022.
 2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)».
 3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, які використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.
 4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року №751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313.
 5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 червня 2022 року № 1011 «Про затвердження чотирнадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності».
 6. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05 вересня 2011 року №561 «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 року за №1295/20033.

Пошук Всі результати