Клінічна настанова «Грип та гострі респіраторні інфекції» розроблена шляхом адаптації до української системи охорони здоров’я декількох настанов: основний прототип – «Seasonal Influenza in Adults and Children – Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis, and Institutional Outbreak Management: Clinical Practice Guidelines of the Infectious Diseases Society of America» (2009)

Склад груп

Склад мультидисциплінарної робочої групи з оновлення клінічної настанови

Голубовська Ольга
Анатоліївна

завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д.мед.н., професор;

Ліщишина Олена
Михайлівна

директор Департаменту стандартизації медичних послуг
ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», к.м.н., ст.н.с.;

Андрейчин
Михайло
Антонович

завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Президент Асоціації інфекціоністів України, академік НАМН України, д.мед.н., професор;

Бацюра Ганна
Володимирівна

доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, к.мед.н.;

Глушкевич Тетяна
Георгіївна

завідувач бактеріологічної лабораторії Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», експерт групи експертів МОЗ України за напрямом «Клінічна лабораторна діагностика»;

Граділь Григорій
Іванович

доцент кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету, к.мед.н.;

Гур’єв Сергій
Омелянович

заступник директора з наукової роботи Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України», д.мед.н., професор;

Демчишина Ірина
Вікторівна

завідувач національної референс-лабораторї Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», експерт групи експертів МОЗ України за напрямом «Епідеміологія. Мікробіологія і вірусологія»;

Дихановська Тетяна
Альбертівна

лікар-епідеміолог Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»;

Дубинська Галина
Михайлівна

завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», д.мед.н., професор;

Зінчук Олександр
Миколайович

завідувач кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор;

Колеснікова Ірина
Павлівна

завідувач кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, д.мед.н., професор, екперт групи експертів МОЗ України за напрямом «Епідеміологія. Мікробіологія і вірусологія»;

Крамарьов Сергій
Олександрович

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, д.мед.н., професор;

Матюха Лариса
Федорівна

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор, президент громадської організації «Українська асоціація сімейної медицини»;

Мостовенко Раїса Василівна

завідувач інфекційного діагностичного боксованого відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України, к.мед.н.;

Нетяженко Василь
Захарович

завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член- кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор;

Рябоконь Олена
В'ячеславівна

завідувач кафедри інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету, д.мед.н., професор;

Фещенко Юрій
Іванович

директор Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України», завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, д.мед.н., професор;

Чернишова
Людмила Іванівна

професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор, президент Громадської організації «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології»;

Широбоков
Володимир Павлович

завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік НАН та НАМН України, д.мед.н., професор;

Ячник Анатолій
Іванович

головний науковий співробітник Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України», д.мед.н., професор.

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення

Горох Євгеній
Леонідович

начальник відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», к.т.н.

Мігель Олександр Володимирович

начальник відділу доказової медицини Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України»

Шилкіна Олена Олександрівна

начальник відділу методичного забезпечення новітніх технологій у сфері охороні здоров'я Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України».

Державний експертний центр МОЗ України є членом Guidelines International Network (Міжнародна мережа настанов)

Рецензенти
Дзюблик Олександр
Ярославович

завідувач відділення технологій лікування неспецифічних захворювань легень Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України», д.мед.н., професор;

Дуда Олександр
Костянтинович

завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

NICE

Національний інститут досконалості медичної допомоги

QALY

Роки якісного життя

БГСА

Бета-гемолітичний стрептокок групи А

ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я

ВР

Відносний ризик

ГРН

Група з розробки настанови

ГСО

Гострий середній отит

ДІ

Довірчий інтервал

ЗТ-ПЛР

Зворотньо-транскриптазна полімеразна ланцюгова реакція

ІФА

Імуноферментний аналіз

ККВ

Коефіцієнт корисності втрат

КП

Коефіцієнт правдоподібності

КППЛ

Кількість пацієнтів, які потребують лікування

НАН

Національна академія наук України

України

НАМН

Національна академія медичних наук України

України

ПЛР

Полімеразна ланцюгова пеакція

РІ

Респіраторна інфекція

РКД

Рандомізоване контрольоване дослідження

СШ

Співвідношення шансів

США

Сполучені штати Америки

Пошук Всі результати