ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 8 червня 2015 р. № 327

Вступ

Сучасний розвиток медицини передбачає постійне удосконалення заходів щодо діагностики, лікування та профілактики хвороб з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно діяти в конкретних клінічних ситуаціях, уникаючи неефективних та помилкових втручань.

Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги (УКПМД) «Кашель у дітей віком від шести років» за своєю формою, структурою та методичними підходами щодо використання вимог доказової медицини розроблений відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 751 від 28.09.2012 р. «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 р. за № 2001/22313.

Даний уніфікований клінічний протокол розроблений на основі адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах, «Кашель», в якій наведена найкраща практика надання медичної допомоги пацієнтам з кашлем. В УКПМД зосереджено увагу на основних етапах надання медичної допомоги дітям (від 6-ти до 12-ти років) з кашлем.

Використання викладених підходів до обстеження та лікування дітей з кашлем рекомендується клінічною настановою «Recommendations for the assessment and management of cough in children, 2007».

СКОРОЧЕННЯ

АСМ Амбулаторія сімейної медицини
ГЕРХ Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
ГКС Глюкокортикостероїди
ГРІ Гостра респіраторна інфекція
ЗОЗ Заклад охорони здоров’я
ІГКС Інгаляційні глюкокортикостероїди
КТ Комп’ютерна томографія
ЛПМД Локальний протокол медичної допомоги
МКХ-10 Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду
МОЗ України Міністерство охорони здоров’я України
ОГК Органи грудної клітки
ППН Придаткові пазухи носа
УКПМД Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги
ЦПМСД Центр первинної медико-санітарної допомоги

Пошук Всі результати