Безшапочний Сергій Борисович

доктор медичних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Післяопераційні зміни слизової оболонки порожнини носа

Післяопераційні зміни слизової оболонки порожнини носа. Оперативне втручання та рання реабілітація. Порушення носового дихання. Порушення роботи мукоциліарного транспорту. Можливі наслідки наявності додаткових отворів (фонтанел) максилярного синусу. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Комплексне лікування риносинуситів: деякі засади

Комплексне лікування риносинуситів: деякі засади. Фармакотерапія. Післяопераційні реактивні зміни слизової оболонки порожнини носу. Оптимізація FESS. Механізм розвитку реактивного запалення. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Комплексне лікування хронічних риносинуситів: уточнююча діагностика

Комплексне лікування хронічних риносинуситів: уточнююча діагностика. Полісинусит. Koncha bullosa. Кіста максилярного синусу: лівобічний гіпертрофічний риніт. Риноманометричне дослідження. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Концепція Мессерклінгера

Концепція Мессерклінгера. Риногенна концепція. Остіомеатальний комплекс. Основна анатомо-функціональна одиниця носової порожнини. Скорочення термінів післяопераційного періоду у пацієнтів після ринохірургічного втручання. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Розвиток функціональної ендоскопічної хірургії пазух (FESS)

Розвиток функціональної ендоскопічної хірургії пазух (FESS). Важливі компоненти у лікуванні хворих із захворюванням верхніх дихальних шляхів. Загальновизнані концепції хірургічного лікування. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Показання до проведення аденоїдектомії у дорослих та дітей

Показання до проведення аденоїдектомії у дорослих та дітей. Що слід враховувати при визначенні показань до аденоїдектомії? Абсолютні показання до аденоїдектомії у дітей. Відносні показання до аденоїдектомії у дітей. Показання до аденоїдектомії у дорослих можливі лише при ендоскопічному дослідженні.

Пошук Всі результати