Безшапочний Сергій Борисович

доктор медичних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Післяопераційні реактивні зміни слизової оболонки порожнини носу

Післяопераційні реактивні зміни слизової оболонки порожнини носу. Місцеві та системні зміни. Порушення фізіологічних функцій. Патологічна регенерація слизової оболонки. Механізм розвитку реактивного запалення.

Фармакотерапія «до» та «після» оперативного лікування

Фармакотерапія «до» та «після» оперативного лікування. Фармакотерапія як елімінаційна основа лікування та профілактики запальних захворювань верхніх дихальних шляхів. Короткотерміновий курс застосування топічних кортикостероїдів. Особливості функціонування мукоциліарного транспорту.

Риноманометричне дослідження

Риноманометричне дослідження. Основні елементи проведення риноманометричного дослідження. Інструменти риноманометричного дослідження. Фізіологічні особливості носового дихання.

Передопераційна підготовка у ендоскопічній хірургії. Розбір КТ

Передопераційна підготовка в ендоскопічній хірургії. Розбір комп'ютерної томографії. Функціональна ендоскопічна хірургія пазух (FESS). Загальновизнана концепція Кеннеді, Мессерклінгера та Штамбергера. Риногенна концепція Мессерклінгера. Комплексне лікування риносинуситів. Кіста максилярного синусу; лівобічний гіпертрофічний риніт.

Демонстрація у ретроспективі випадків фронтотомії та сфеноїдотомії

Демонстрація у ретроспективі випадків фронтотомії та сфеноїдотомії. Ендоназальна фронтотомія. Огляд сфеноїдального синусу. Післяопераційне ендоскопічне спостереження за пацієнтами після FESS. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Який препарат діє на основні ланки патогенезу?

Який препарат діє на основні ланки патогенезу? Вплив препарату Синупрет на ланки патогенезу післяопераційного риносинуситу. Препарати для зрошення порожнини носа після FESS. Коментує доктор медичних наук, професор Безшапочний Сергій Борисович

Пошук Всі результати