Матеріали за МКХ-11:: 04 Порушення імунної системи

Хірургічне лікування алергічного риніту

Чому хірургічне лікування алергічного риніту не застосовується як самостійний метод. Покази до хірургічного втручання при алергічному риніти. Малоінвазивні ендоскопічні методи як методи вибору хірургічного лікування алергічного риніту.

Лікування в залежності від ступеня тяжкості перебігу алергічного риніту та коморбідних захворювань

Яким пацієнтам показана додаткова до антигістамінних препаратів та кортикостероїдів терапія? Складові діагнозу алергічного риніту та ступені тяжкості перебігу. Коморбідність алергічного риніту. Які з груп препаратів показані для лікування персистуючого чи інтермітуючого алергічного риніту середньотяжкого або тяжкого перебігу? Клінічні симптоми алергічного риніту. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів. Ефективна фармакотерапія алергічного риніту. Алгоритм фармакотерапії алергічного риніту у дорослих та дітей.

Ступенева терапія алергічного риніту: ендоназальні кортикостероїди

Які з груп препаратів впливають на пізню фазу запальної відповіді при алергічному риніті? Кортикостероїди (гормональні) препарати. Покоління кортикостероїдів. Клінічний ефект від використання антигістамінних препаратів в комбінації з топічними стероїдами в лікуванні алергічного риніту. Рекомендації ARIA щодо поетапного підходу до діагностування та призначення терапії.

Ступенева терапія алергічного риніту: антигістамінні препарати

Які з груп препаратів впливають на ранню фазу запальної відповіді при алергічному риніті? Антигістамінні препарати. Покоління антигістамінних препаратів. Протизапальна дія та особливості фармакодинаміки антигістамінних препаратів.

Ступенева терапія алергічного риніту: іригаційна терапія

Які з груп препаратів можуть бути альтернативною топічним деконгестантам? Вибір сольового розчину для іригаційної терапії при алергічному риніті. Ізотонічна морська вода.

Ступенева терапія алергічного риніту: деконгестанти

Які з груп препаратів можуть короткотривало використовуватись для усунення симптомів назальної обструкції? Класифікація ендоназальних деконгестантів (судинозвужуючих препаратів). Несприятливі ефекти деконгестантів на слизову оболонку порожнини носа.

Ступенева терапія алергічного риніту: специфічна імунотерапія

Суть ступеневої терапії алергічного риніту. Фармакотерапія у розрізі індивідуалізації лікування та питання вибору лікувальної тактики для кожного пацієнта. Особливості специфічної імунотерапії.

Основні положення клінічної настанови: "Алергічний риніт"

Нормативно-правова база та медико-технологічні документи з приводу нозоології "алергічний риніт". Концептуальна основа алергічного риніту. Складові елементи клінічного діагнозу алергічного риніту. Ступені важкості захворювання. Класифікація алергічного риніту згідно настанови ARIA. Комплексна етіопатогенетично обгрунтована терапія. Лікування алергічного риніту за принципами доказової медицини.

Пошук Всі результати