Матеріали за МКХ-11:: 04 Порушення імунної системи

Проблема своєчасної діагностики уражень слизової порожнини носа та пазух

Особливості діагностики пухлин, які локалізуються у додаткових пазухах носа. Симптоми при яких слід направити пацієнта на консультацію до ЛОР-онколога. Діагностування пухлин у додаткових пазухах носу на пізніх стадіях. Чому слід проходити додаткове обстеження після видалення поліпів.

Санація трахеостоми, сформованої після екстирпації гортані

Післяопераційна обробка трахеостоми, що була накладена після розширеної екстирпації гортані у зв'язку з онкологічним захворюванням. Післяопераційне ведення та етапи реабілітації хворого.

Ще раз про онконастороженість

Недостатня оцінка скарг хворого лікарями першої ланки. Рекомендації для лікарів першої ланки щодо випадків, коли покращень у пацієнта не спостерігається після завершення терапії. Необхідність направлення пацієнтів до ЛОР-онкологів при наявності ускладнень у пацієнта.

21 століття - «століття алергології». Історія алергології

Чому алергію називають "епідемією 21 століття"? Деякі питання історії алергології: опис алергічних реакцій у Давньому Римі, Давній Греції, опис взаємозв'язку цвітіння певних видів рослин з алергічними реакціями. Відомі історичні постаті, що страждали від алергії: Річард Третій, Наполеон Бонапарт. Перші описи "сінної лихорадки", полінозу, атопії. Введення терміну "алергія", створення окремої галузі медицини - алерголоії.

Актуальний стан алергології. Визначення терміну «Алергія»

Актуальні статистичні дані розповсюдженості алергії в Україні. Визначення терміну "алергія". Класифікація алергенів: повноцінні та неповноцінні алергени (гаптени).

Пошук Всі результати