Матеріали за МКХ-11:: 12 Хвороби органів дихання

Комплексний вплив на основні ланки патогенезу загострення ХРС

Комплексний вплив на основні ланки патогенезу загострення хронічного риносинуситу. Групи препаратів, що забезпечують комплексний вплив на основні ланки патогенезу загострення ХРС. Ефективність фітонірингового препарату Синупрет екстракт. Коментує голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович

Лікування коморбідного ГСО при ХРС

Лікування коморбідного гострого середнього отиту при хронічному риносинуситі. Обов'язковий напрям фармакотерапії у пацієнтів із ХРС і коморбідним гострим середнім отитом. Ефективність комбінації феназону з лідокаїном. Коментує голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович

НПЗП при загостренні ХРС

Нестероїдні протизапальні препарати при загостренні хронічного риносинуситу. Найбільш безпечні групи системних НПЗП для симптоматичного лікування пацієнтів із загостренням ХРС. Фосфоліпіди та арахідонова кислота. Коментує голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович

Бактеріальне загострення при ХРС

Бактеріальне загострення при хронічному риносинуситі. Стандартна клінічна ситуація. Коморбідна, гостра або хронічна патологія. Ускладнений перебіг захворювання. Препарати при бактеріальному загостренні ХРС. Коментує голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович

Ведення пацієнта з ХРС в холодний період та загострення хвороби

Ведення пацієнта з ХРС в холодний період та загострення хвороби. Які фактори сприяють спотворенню Th-1 відповіді та формуванню інфекційно-залежних загострень хронічного риносинуситу? Вплив фітонірингових препаратів. Основні підходи до лікування ХРС. Коментує голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович

Вплив на перебіг Th1-реакцій пробіотиків

Вплив на перебіг Th1-реакцій пробіотиків. Які засоби можуть позитивно впливати на Th1-реакції? Механізм дії пробіотиків. Ефективність препарату Біо Гая та Біо Гая Протендіс. Коментує голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович

Консервативне лікування, профілактика та хірургічне втручання при ХРС

Консервативне лікування, профілактика та хірургічне втручання при хронічному риносинуситі. Основні покази до хірургічного лікування при ХРС. Схема консервативного лікування ХРС. Профілактика ХРС. Мультифакторний етіопатогенез ХРС. Коментує голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович

Алгоритм лікування ХРС в залежності від конкретного ендофенотипу та критерії ефективності

Алгоритм лікування хронічного риносинуситу в залежності від конкретного ендофенотипу та критерії ефективності. Лікування ендоназальними глюкокортикостероїдами Флікс и сольовими розчинами Аква Маріс. індивідуалізована терапія конкретного ендофенотипу. Критерії ефективності та очікувані результати лікування ХРС. Коментує голова експертної групи МОЗ України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", доктор медичних наук, професор Попович Василь Іванович

Пошук Всі результати