Шановні колеги! Хочемо повідомити, що 6.04.2021 наказом МОЗ України від 06.04.2021 № 639 "Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Тонзиліт»" було затверджено новий уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Тонзиліт».

І. Паспортна частина

1.1. Діагноз

Гострий тонзиліт

1.2. Коди за МКХ-10

Примітка: У випадках, коли респіраторна патологія відноситься більш, ніж до однієї локалізації процесу і самостійно не виділена в рубриках класифікації, тоді вона має класифікуватися за ознакою нижче розташованої анатомічної локалізації (наприклад, трахеобронхіт шифрується як бронхіт під рубрикою J40)

За необхідності ідентифікувати інфекційний агент використовують додатковий код (В95–В97).

J03 Гострий тонзиліт

Виключені:

перитонзилярний абсцес (J36)

біль у горлі:

БДВ (J02.9)

гострий (J02.-)

стрептококовий (J02.0)

J03.0 Стрептококовий тонзиліт

J03.8 Гострий тонзиліт, спричинений іншими уточненими збудниками

Виключено:

Фаринготонзиліт, спричинений вірусом простого герпесу (B00.2)

J03.9 Гострий тонзиліт, неуточнений

J35.0 Хронічний тонзиліт

Виключено:

тонзиліт:

БДВ (J03.9)

Гострий (J03.-)

1.3. Для кого призначений протокол

Протокол призначений для керівників закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) та їх заступників, фізичних осіб-підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів-педіатрів дільничних, лікарів- оториноларингологів, лікарів-оториноларингологів дитячих, лікарів приймальної палати (відділення), лікарів-терапевтів цехової лікарської дільниці, лікарів-терапевтів підліткових, середнього медичного персоналу, інших медичних працівників, які беруть участь у наданні первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам (дорослим та дітям) з гострим тонзилітом, тонзилофарингітом, рецидивуючим гострим тонзилітом.

1.4. Мета протоколу

Забезпечити якість, ефективність та рівні можливості доступу до медичної допомоги пацієнтам на основі доказів ефективності медичних втручань; даних доказової медицини; встановити єдині вимоги щодо профілактики, діагностики та лікування пацієнтів з гострим тонзилітом, тонзилофарингітом, рецидивуючим гострим тонзилітом відповідно до положень клінічної настанови, що розроблена на засадах доказової медицини; обґрунтування кадрового забезпечення та оснащення ЗОЗ, фізичних осіб підприємців для надання медичної допомоги пацієнтам з гострим тонзилітом, тонзилофарингітом, рецидивуючим гострим тонзилітом (наявність фахівців, обладнання та ресурсів); визначення індикаторів якості медичної допомоги для проведення моніторингу та клінічного аудиту в ЗОЗ.

1.5. Дата складання протоколу: 2021 рік.

1.6. Дата перегляду протоколу: 2024 рік.

1.7. Список та контактна інформація осіб, які брали участь в розробці протоколу

Садов’як Ірина
Дмитрівна

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України, голова робочої групи

Абатуров Олександр Євгенійович

завідувач кафедри педіатрії №1 та медичної генетики державного закладу «Дніпропетровськ

Садов’як Ірина
Дмитрівна

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України, голова робочої групи

Абатуров Олександр Євгенійович

завідувач кафедри педіатрії №1 та медичної генетики державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», д.м.н., професор

Бабко Анжела
Михайлівна

головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров’я України (за згодою)

Безшапошний Сергій Борисович

завідувач кафедри оториноларингології Української медичної стоматологічної академії, член експертної групи Міністерства охорони здоров’я України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", д.м.н., професор (за згодою)

Бекетова Галина Володимирівна

завідувачка кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика, експерт Міністерства охорони здоров’я України, д.м.н., професор, заступник голови робочої групи з клінічних питань

Березнюк Володимир Васильович

член експертної групи Міністерства охорони здоров’я України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", д.м.н., професор (за згодою)

Беш Леся
Василівна

завідувачка кафедри педіатрії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експерт Міністерства охорони здоров’я України, д.м.н., професор

Гавриленко Юрій Володимирович

доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніартрї Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика, д.м.н.

Гончарь Маргарита Олександрівна

завідувач кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського Національного медичного університету, д.м.н., професор

Дудник Світлана Валеріївна

головний спеціаліст відділу розробки програми медичних гарантій управління фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров’я України (за згодою)

Дутчук Руслана
Іванівна

головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами управління фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров’я України (за згодою)

Ідоятова Євгенія Жумагаліївна

в.о. генерального директора Директорату медичного забезпечення

Ковальова Олена Михайлівна

головний спеціаліст відділу клінічного аудиту та методології Департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України (за згодою)

Костюченко Лариса Василівна

завідувачка педіатричного відділення комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (за згодою )

Кошель Іванна
Василівна

доцент Івано-Франківського Національного медичного університету, д.м.н.

Крамарьов Сергій Олександрович

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д.м.н., професор

Крючко Тетяна
Олександрівна

завідувач кафедри педіатрії №2 Української медичної стоматологічної академії (за згодою)

Леженко Геннадій Олександрович

завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного ун іверситету, д.м.н., професор

Мавропуло Тетяна Карлівна

професор кафедри дитячої хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика

Марушко Ростислав Володимирович

керівник науково-організаційного відділення, головний науковий співробітник відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України», д.м.н. (за згодою)

Матвієнко Ірина Миколаївна

старший науковий співробітник відділу проблем здорової дитини та преморбідних станів державної установи
«Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Національної
академії медичних наук України», к.м.н., (за згодою)

Носова Олена
Михайлівна

головний лікар клініки державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» (за згодою)

Павлишин Галина Андріївна

завідувачка кафедри педіатрії №2 Тернопільського Національного медичного університету імені І.Я. Горбачев ського, д.м.н., професор (за згодою)

Пашкова Олена
Єгорівна

професор кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету, д.м.н., доцент (за згодою)

Попович Василь Іванович

завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського Національного медичного університету, голова експертної групи Міністерства охорони здоров’я України за напрямом "Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія", д.м.н., професор (за згодою)

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення

Гуленко Оксана
Іванівна

начальник відділу стандартизації медичної допомоги Департаменту оцінки медичних технологій державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Електронну версію документа можна завантажити з офіційного сайту Міністерства охорони здоров’я (http://www.moz.gov.ua) та з Реєстру медико-технологічних документів (https://www.dec.gov.ua/mtd/home/).

Рецензенти

Гарюк Григорій
Іванович

завідувач кафедри отоларингології та дитячої отоларингології Харківської медичної академії післядипломної освіти, заслужений діяч науки та техніки України, д.м.н., професор

Кривопустов
Сергій Петрович

професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця, д.м.н., професор

1.8. Коротка епідеміологічна інформація

Поширеність патології у світі складає від 2 до 15% усього населення.

Хвороба, особливо поширена серед дітей: 50% пацієнтів – віком від 5 до 15 років, найчастіше – у ранньому шкільному віці

.

Останніми роками хоча і спостерігається стабілізація захворюваності, але показники залишаються на достатньо високих рівнях, що відображається як абсолютними (захворюваність та поширеність), так і відносними (частка в структурі отоларингологічної патології) показниками.

Такі хворі становлять значну частку амбулаторних пацієнтів як отоларингологів, так і педіатрів, а діагноз захворювання лімфоглоткового апарату глотки встановлюється у 19–20% випадків серед двадцяти діагнозів, що найбільш часто встановлюються оториноларингологами.

Пошук Всі результати