Шановні колеги! Хочемо повідомити, що 6.04.2021 наказом МОЗ України від 06.04.2021 № 639 "Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Тонзиліт»" було затверджено новий уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Тонзиліт».

Вступ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
____________________ №_____

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ,
ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ
(ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ТОНЗИЛІТ

2021

ВСТУП

Сучасний розвиток медицини передбачає постійне удосконалення заходів щодо діагностики, лікування та профілактики хвороб з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно діяти в конкретних клінічних ситуаціях, уникаючи неефективних та помилкових втручань.

Перелік скорочень, що використовуються в протоколі

БГСГА

Бета-гемолітичний стрептокок групи А

ГТ

Гострий тонзиліт

РГТ

Рецидивуючий гострий тонзиліт

ХТ

Хронічний тонзиліт

ТФ

Тонзилофарингіт

ЗОЗ

Заклад охорони здоров’я

КМП
ЛГК

Клінічний маршрут пацієнта
Лімфоглоткове кільце

НПЗЗ

Нестероїдний протизапальний засіб

ПМ

Піднебінні мигдалики

УКПМД

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги

Пошук Всі результати