Наказ МОЗ України №499 від 16.07.2014

Список скорочень

NICE Національний інститут досконалості медичної допомоги
БГСА Бета-гемолітичний стрептокок групи А
АКН Адаптована клінічна настанова
ВДШ Верхні дихальні шляхи
ВДЯЖ Втрачені дні якісного життя
ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я
ВР Відносний ризик
ГРВЗ Гостре респіраторне вірусне захворювання
ГРІ Гостра респіраторна інфекція
ГРН Група з розробки настанови
ГСО Гострий середній отит
ДІ Довірчий інтервал
ДНК Дезоксирибонуклеїнова кислота
ЗТ-ПЛР Зворотньо-транскриптазна полімеразна ланцюгова реакція
ІВДШ Інфекція верхніх дихальних шляхів
ІНДШ Інфекція нижніх дихальних шляхів
ІФА Імуноферментний аналіз
ККВ Коефіцієнт корисності втрат
КП Коефіцієнт правдоподібності
КППЛ Кількість пацієнтів, які потребують лікування
МІДП Мета-аналіз індивідуальних даних пацієнта
НПЦ Негативна прогностична цінність
ПЛР Полімеразна ланцюгова пеакція
ППЦ Позитивна прогностична цінність
РДСД Респіраторний дистрес-синдром дорослих
РІ Респіраторна інфекція
РКВ Рандомізоване плацебо-контрольоване випробування
РНК Рибонуклеїнова кислота
РЯЖ Роки якісного життя
СШ Співвідношення шансів
США Сполучені штати Америки
ХОЗЛ Хронічне обструктивне захворювання легень
ЦНС Центральна нервова система

Пошук Всі результати