Категорії доказів

Ia Докази отримані у метааналізі рандомізованих контрольованих досліджень

Ib Докази отримані принаймні в одному рандомізованому контрольованому дослідженні

IIa Докази отримані принаймні в одному контрольованому дослідженні без рандомізації

IIb Докази отримані принаймні в одному квазіекспериментальному дослідженні іншого типу

III Докази отримані у неекспериментальних описових дослідженнях (порівняльних, кореляційних, типу «випадок-контроль»)

IV Висновки, засновані на клінічному досвіді, висновках експертів та експертних комісій

Пошук Всі результати