Затверджено Наказом МОЗ України №499 від 16.07.2014 у редакції Наказу МОЗ України №85 від 11.02.2016

V. Ресурсне забезпечення виконання протоколу

5.1. Вимоги для закладів, що надають первинну медичну допомогу

Кадрові ресурси: керівників ЗОЗ та їх заступники, керівників структурних підрозділів ЗОЗ, лікарі спеціалісти (лікар загальної практики-сімейний лікар, лікар-педіатр дільничний, лікар невідкладної медичної допомоги, лікар-терапевт дільничний, лікар-терапевт цехової лікарської дільниці, лікар-терапевт підлітковий), середній медичний персонал (медична сестра загальної практики-сімейної медицини, фельдшер, сестра медична) інші медичні працівники, які беруть участь у наданні медичної допомоги, пацієнтам з ГРІ віком від 3-х місяців.

Матеріально-технічне забезпечення:

Оснащення: відповідно до табелю оснащення.

Лікарські засоби: антибактеріальні лікарські засоби (перевагу надавати пероральним формам) з урахуванням поточних рекомендацій регіонального (місцевого, локального) рівня щодо найбільш частих збудників відповідно топіки ураження органів респіраторної системи (топічні діагнози – фарингіт, отит тощо) та їхньої антибактеріальної чутливості.

Пошук Всі результати