Затверджено Наказом МОЗ України №499 від 16.07.2014 у редакції Наказу МОЗ України №85 від 11.02.2016

ІІ. Загальна частина

Мета УКПМД спрямована на раціональний підхід лікарів первинної ланки до антибіотикотерапії при найпоширеніших респіраторних інфекціях. У протоколі наведені стратегії призначення антибіотиків при розповсюджених респіраторних інфекціях; зосереджується увага на групах пацієнтів, які, імовірно, будуть схильні до розвитку ускладнень; наводяться показання до госпіталізації.

В протоколі відмічається необхідність врахування потреб та уподобань пацієнтів щодо призначення лікарями антибіотиків. Дорослі та діти (або їх батьки/опікуни), для яких негайне призначення антибіотиків не передбачено, повинні мати можливість приймати обґрунтовані рішення про своє лікування разом з лікарем, який їх лікує.

Для забезпечення послідовності надання медичної допомоги пацієнтам з ГРІ у кожному ЗОЗ мають бути розроблені та впроваджені ЛПМД, у яких визначений клінічний маршрут пацієнта та обсяг лікувально-діагностичних заходів відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Взаємодія між ЗОЗ, що надають первинну і вторинну медичну допомогу, повинна бути визначена відповідним наказом структурного підрозділу з питань охорони здоров'я органу місцевого самоврядування.

У разі відповідності клінічної картини критеріям гострого риносинуситу, медична допомога надається у відповідності із уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинно (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит». Електронну версію даного протоколу можна завантажити з офіційного сайту МОЗ України: http://www.moz.gov.ua та з Реєстру медико-технологічних документів: http://www.dec.gov.ua/mtd/reestr.html.

Пошук Всі результати