Безшапочний Сергій Борисович

доктор медичних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Ендоскопічна картина поліпу носової порожнини

Ендоскопічна картина поліпу носової порожнини

Розбір клінічного випадку при поліпі носової порожнини шляхом проведення ендоскопічного обстеження. Розвиток поліпу з остіомеатального комплексу. Основні місця утворення поліпів. Особливості росту поліпів. Вплив мукоциліарного транспорту на ріст поліпів.

Ендоскопічна картина гребня носової перегородки

Ендоскопічна картина гребня носової перегородки

Розбір результатів ендоскопічного дослідження гребня носової перегородки. Подразнення слизової оболонки протилежної сторони гострим краєм гребня. Оборотна реакція слизової оболонки на подразнення. Клінічні ознаки запалення через наявність гребня носової перегородки.

КТ картина лівостороннього фронтиту

КТ картина лівостороннього фронтиту

Розгляд клінічного випадку при лівосторонньому фронтиті за допомогою комп’ютерної то-мографії. Порівняння здорової та заповненої лобної пазухи. Показання рівня рідини у лобній пазусі. Визначення рівня рідини в пазусі, її стану, місцеперебування та об’єму оперативного втручання за допомогою КТ.

Пошук Всі результати