Матеріали за МКХ-11:: 12 Хвороби органів дихання

КТ картина запалення клиноподібної (основної) пазухи

Анамнез пацієнта, шлях діагностики пухлини верхньої щелепи. Алгоритм лікування: проведення хірургічного втручання, планування виготовлення протезів та реабілітація. Компенсація косметичних дефектів, що виникли внаслідок операції.

Застосування риноскопічного шейвера при видаленні поліпів

Розбір клінічного випадку видалення поліпів. Демонстрація функціонування риноскопічного шейвера. Особливості роботи шейвера. Видалення поліпів та решітчастого лабіринту за допомогою шейвера. Видалення поліпозної тканини та зачищення решіток. Рекомендації до використання шейвера.

Особливості застосування препаратів морської води

Недоцільність самостійного виготовлення та застосування аналогів препаратів морської води. Особливості слизової оболонки. Результати впливу невідповідних медичних засобів на організм. Особливості препаратів морської води та їх дії. Рекомендації до призначення препаратів з доведеною ефективністю.

Застосування топічних стероїдів

Наявність топічних стероїдів у сучасній терапії. Важливість використання топічних стероїдів при лікуванні риносинуситу. Результати широкого застосування топічних стероїдів. Наслідки неправильного використання топічних препаратів. Доцільність пояснення пацієнтам сфери впливу топічних стероїдів. Відсутність системної дії у топічних стероїдів. Безпечність топічних стероїдів для слизової оболонки. Рекомендації до призначення топічних стероїдів.

Пошук Всі результати