Матеріали за МКХ-11 :: 10 Хвороби вуха та соскоподібного відростка

Слухова труба у дорослих та дітей

Діаметр та довжина слухової труби у дорослих та дітей. Хрящовий відділ, перешийок та кістковий відділ.

Анатомо-фізіологічні особливості вуха

Анатомо-фізіологічні особливості вуха. Анатомія середнього вуха. Трикутник Шипо. Барабанна порожнина. Барабанна перетинка. Слухові кісточки.

Запобігання глухоти у новонароджених та вчасна реабілітація

Кохлеарна імплантація у новонароджених. Необхідність ранньої діагностики та ранньої імплантації з точку зору можливості подальшої слухомовної реабілітації. Особливості реабілітації мови та слуху у віці 3-4 років. Ототоксичні лікарські засоби та небезпека їх використання під час вагітності для здоров'я майбутньої дитини.

Заняття з реабілітації дітей, після кохлеарної імплантації

Заняття зі слухомовної реабілітації для дітіей після кохлеарної імплантації. Артикуляційні вправи, логоритміка, фонетична ритміка.

Комплексна реабілітація дітей з втратою слуху

Комплексна реабілітація дітей з втратою слуху після кохлеарної імплантації. Економіко-соціальна сторона реабілітації. Івано-Франківський центр слухомовної реабілітації.

Академічна дискусія: холестеатома у дітей

Лікування холестеатоми у дітей молодшого віку. Діагностування холестеатоми. Порядок проведення обстеження дітей з аденоїдами. Одностороння туговухість. Відмінності вроджених та хронічних холестеатом. Неефективність мастоїдопластики при холестеатомі у дітей старшого віку.

Призначення іригаційної терапії при середніх отитах

Гострий середній отит після призначення сольових розчинів. Вплив іригаційної терапії на пацієнтів. Дослідження впливу іригаційної терапії на пацієнтів. Гострий середній отит у хворого з гострим риносинуситом як наслідок призначення препаратів із недоведеною ефективністю. Синдром затопленого вуха

Євстахієва труба: що потрібно пам'ятати

Євстахієва труба. В яких випадках відкривається євстахієва труба. Середня довжина євстахієвої труби. Відмінні риси та особливості євстахієвої труби у дорослих та дітей. Недоцільність видалення аденоїдів. Трамування устя євстахієвої труби при аденотомії.

Пошук Всі результати