Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. Адаптовані для України групою експертів МОЗ України.

Вибір дослідження відповідно до захворювання, яке підозрюється

Підозра на інфекцію сечовивідних шляхів (ІСШ), бактеріурія і піурія

 • Діагноз рецидивуючого гострого циститу у здорової дорослої пацієнтки повинен ґрунтуватись на клінічних симптомах. Лабораторні дослідження проводити не обов’язково (див. зображення [зображення 00983 |Urinalysis in the diagno…] ). В інших випадках показане проведення бактеріологічного посіву; див. [настанова 00232 |Інфекції сечовивідних шл…] .
 • Піурію і/або бактеріурію виявляють за допомогою тест-смужки, шляхом хімічного скринінгу (виявлення лейкоцитів та нітритів) або стандартного підрахунку елементів.
  • Чутливість тест-смужок у визначенні бактеріурії в пацієнтів з дизурією становить близько 50–60% у порівнянні з чутливістю бактеріологічного посіву (позитивний нітритний або лейкоцитарний тест; лише нітритний тест — 20–50%), якщо брати до уваги навіть незначний ріст уропатогенів (від 103 колоніє-утворюючих одиниць [КУО]/мл) у пацієнтів з характерною симптоматикою.
  • Staphylococcus saprophyticus і деякі види ентерококів не мають нітратної редуктази. Тип харчування пацієнта або подразнення сечового міхура (короткий час перебування сечі в міхурі) не завжди сприяють утворенню нітритів при інфекціях спричинених іншими бактеріями.
  • Чутливість підрахунку елементів у порівнянні з посівом є вищою, ніж чутливість тест-смужки. Крім того, результат є ще точнішим при автоматичному підрахунку, тому цей метод дослідження рекомендують проводити в лабораторіях лікарень, які надають невідкладну допомогу.
  • Споживання високих доз вітаміну С дасть хибно негативний результат на виявлення лейкоцитів при використанні тест-смужки.
  • Затримка при транспортуванні матеріалу, а також центрифугування призводять до руйнування лейкоцитів та еритроцитів, внаслідок чого можуть виникати хибні результати — мала кількість елементів при підрахунку.
 • Діагностика ІСШ у дітей [настанова 00634 |Інфекції сечовивідних шл…] вимагає підтвердження наявності піурії, після чого проводиться бактеріологічний посів сечі, матеріал для якого краще отримати за допомогою пункції сечового міхура [настанова 01056 |Інтерпретація результаті…]. У визначенні піурії, чутливість і специфічність хімічного дослідження становить 80–90% порівняно з підрахунком частинок.
 • Клінічно значуща кількість уропатогенних організмів та грибів у сечі залежить як від підготовки пацієнта, так і від характеристик самого зразку; див. табл. [табл.|T1] . При оцінці результатів посіву слід врахувати час знаходження сечі в сечовому міхурі (менше чи більше, ніж 4 години), метод і правильність забору матеріалу, концентрацію (відносна щільність, раніше відома як питома вага) сечі.
 • Навіть значний ріст бактерій може бути зумовлений забрудненням зразка. Позитивний результат бактеріологічного посіву потрібно контролювати, якщо
  • у пацієнта (-ки) немає симптомів і мікроскопія осаду є негативною (неправильні умови при транспортуванні або навіть неправильне маркування зразка, який насправді належить іншому пацієнту).
  • зразок містить три і більше види бактерій (неправильно зібраний матеріал, змішана флора).
 • Етіологією піурії може бути не тільки мікробна інфекція, а й, наприклад, гломерулонефрит [настанова 00229 |Гломерулонефрити] або інтерстиційний цистит [настанова 01005 |Больовий синдром сечовог…] .
Таблиця T1. Клінічно значущі межі концентрацій уропатогенів та грибів. Клінічне значення та кількість колоній, що виросли, можуть значно залежати від методу забору матеріалу і стану пацієнта, тому межі вказані в таблиці нижче, перш за все, коректні при проведенні наступних бактеріологічних посівів.
Клінічна презентація або тип зразка Межі значущих концентрацій (колонієутворюючі одиниці, КУО/мл)
Безсимптомна бактеріурія Підозра на ІСШ (відсутня інформація про якість збору середньої порції сечі) 105
Зразок, взятий у пацієнтки за допомогою катетеризації 104
Зразок, взятий у пацієнта за допомогою катетеризації 103
Пацієнт із симптомами з підозрою на ІСШ і якісним зразком середньої порції 103
Зразок, взятий за допомогою пункції сечового міхура, кількісний аналіз 102
Зразок, взятий за допомогою пункції сечового міхура, якісний аналіз Немає нижньої межі *
* 103–104 КУО/мл з наявністю 1–2 різних видів бактерій може бути клінічно значущим результатом, якщо у пацієнта дизурія і забір зразка пройшов правильно (E. coli і Staphylococcus saprophyticus).

Підозра на гематурію

 • Гематурія [настанова 00237 |Гематурія] може бути спричинена:
  • системним захворюванням (наприклад, геморагічний діатез)
  • хворобою нирок або нижніх відділів сечовивідної системи
  • артефактом (менструація)
  • фізичним навантаженням (наприклад, тривалі заняття спортом).
 • Для скринінгу достатньо хімічного дослідження за допомогою тест-смужки. Цей метод ґрунтується на псевдопероксидазній активності гему і його достатньо виключення гематурії. Гем з міоглобіну також можна виявити при використанні тест-смужки (рабдоміоліз).
 • Виявлену гематурію контролюють шляхом підрахування елементів.
 • Верхня рекомедована межа кількості еритроцитів у здорових осіб залежить від діурезу і методу діагностики; приблизно 10–20 × 106/л.

Дослідження елементів у сечі ниркового походження

 • Основний підрахунок елементів дає лише неточні значення кількості елементів ниркового походження.
  • Підрахунок елементів включає загальне число циліндрів і кількість”малих епітеліальних клітин” до яких входять нирковий епітелій та перехідний епітелій нижнього відділу сечовивідних шляхів.
  • При автоматичному підрахунку, загальна кількість епітеліальних клітин включає плоский, перехідний та нирковий епітелій.
 • Підрахунок відносної кількості клітин в осаді сечі з більш детальною диференціацією між епітелієм ниркових канальців і перехідним епітелієм з визначенням різних видів циліндрів. Крім того, лейкоцити (і грануло-, і лімфоцити) та еритроцити можуть бути ниркового походження.
 • Морфологію еритроцитів можна дослідити окремо, якщо у пацієнта ізольована гематурія. Еритроцити ниркового походження є дизморфічними. Можливість дослідження повинна бути підтверджена лабораторією.
 • Верхні рекомендовані межі показників в аналізі сечі, взятому зранку натще (мікроскопія осаду; Фінський стандарт — 1 поле зору = 0,12–0,17 мкл залежно від діаметра поля зору мікроскопа):
  • жінки: 3–4 гранулоцити, 1–2 епітеліальні клітини, 1–2 еритроцити у полі зору
  • чоловіки: 1–2 гранулоцити, 1–2 еритроцити в полі зору
  • циліндри відсутні.

Підозра на протеїнурію

 • При хворобах нирок зазвичай виникає протеїнурія [настанова 00224 |Протеїнурія] .
 • Скринінг з використанням звичайної тест-смужки виявляє альбумін у концентрації від 0,2 г/л, тобто 200 мг/л, і вище.
 • При діабеті або гіпертензії необхідно використовувати більш точні методи визначення мікроальбумінурії (як мінімум, треба визначати альбумін у кількості 10 мг/л): вимірюється з усіх нічних порцій сечі або з однієї ранкової (альбумін-креатинінове співвідношення). Чутливі тест-смужки також можна використовувати, якщо централізований регіональний кількісний аналіз не сумісний із даною клінічною ситуацією.
 • Екскреція легких ланцюгів імуноглобуліну при мієломі не визначається за допомогою тест-смужки. Мієлома діагностується за допомогою фракціонування білків сироватки крові та сечі (електрофорез).

Пошук Всі результати