наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181

Лікувальна програма

Консервативна і хірургічна санація порожнини носа, приносових пазух, носоглотки.

Тимпанопункція барабанної перетинки, відсмоктування патологічного вмісту, шунтування барабанної порожнини виконується в стаціонарах при наявності операційних мікроскопів. При відсутності стійкого ефекту показана антромастоїдотомія з антродренажем і шунтування, що виконуються в стаціонарних умовах.

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Середня тривалість лікування – 8-14 діб. Відновлення або поліпшення слуху, нормалізація отоскопічної картини. Диспансеризації не підлягає.

Можливі побічні дії та ускладнення

Як ускладнення після шунтування барабанної порожнини може виникнути стійка перфорація барабанної перетинки, ретракційна кишеня, навіть холестеатоми середнього вуха, про що потрібно проінформувати хворого.

Пошук Всі результати