наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Код МКХ 10 Н 65.3

Хронічний слизовий середній отит – це тривале негнійне ураження середнього вуха, що характеризується накопиченням трансудату в порожнинах середнього вуха і погіршенням слуху.

Спонукає виникнення цього захворювання погіршена функція слухової труби протягом тривалого часу і факторів, що її зумовлюють - патологія носа, глотки та приносових пазух.

При наявності таких стійких чинників виникає набряк слизової оболонки середнього вуха з наступною гіпертрофією, підслизовий шар потовщується і фіброзно перероджується. Ексудат з часом має тенденцію до згущення і організації, внаслідок тривалого втягнення барабанної перетинки, m. tensor tympani скорочується, а стійко зміщені всередину слухові кісточки стають малорухомими в суглобах.

Умови, у яких повинна надаватись медична допомога

Хірургічна санація порожнин носа та носоглотки виконується в стаціонарних умовах ЛОР-відділень.

Катетеризація слухової труби, її продування, введення через катетер протеолітичних ферментів (трипсин чи хімотрипсин) кортикостероїдів (дексаметазон) може виконуватися як в поліклінічних закладах, так і в стаціонарах. В разі виникнення ускладнень хворі потребують проведення оперативного втручання на базі ЛОР-відділень обласних лікарень та Центрів мікрохірургії вуха при наявності необхідного обладнання (операційних мікроскопів та ін.).

Діагностична програма

Хворих турбує тривале зниження слуху . При отоскопії барабанні перетинки сірі, втягнуті, пастозні. Можуть визначатися патологічні стани з боку порожнини носа і носоглотки – гіпертрофія нижніх носових раковин, викривлення переділки носа, гіпертрофія глоткового мигдалика, аденоїдіт.

Аудіометрично визначається кондуктивний компонент приглухуватості, кістково-повітряний інтервал досягає 40 діб.

При тимпанометрії – крива типу "В", акустичні рефлекси не реєструються.

На рентгенограмі соскоподібних відростків за Шюллером визначається в різній мірі зниження пневматизації комірок відростка.

Обов'язкові діагностичні дослідження: отоскопія, риноскопія, фарингоскопія, аудіометрія, імпедансометрія.

Факультативні методи дослідження: рентгенографія за Шюллером.

Пошук Всі результати