наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов`язкового асортименту

Загальне лікування:

  • знеболення
  • дегідратаційна та протинабрякова терапія
  • антиоксиданти

Спеціальне лікування:

  1. Проведення неад'ювантної (внутрішньоартеріальної або внутрішньовенної) поліхіміотерапії з супутнім й альтернативним лікуванням.
    Доцільно проведення 2 курсів з інтервалом в 3 тижні.
  2. Проведення дистанційної променевої терапії на первинний осередок з декількох полів та на метастатичні вузли шиї.

При можливості лікувальних закладів проведення індукційних сучасних методів лікування (магнітотерапія, брахітерапія, ЗВЧ-гіпертермія, термоаблація).

Опромінення зон реґіонарних метастазів.

Перелік і обсяг послуг додаткового асортименту

  • шунтування при серозному отиті
  • дегідратаційна та протизапальна терапія при мукозиті та дерматиті під час опромінення, кортикостероїдні мазі

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Очікуваний результат лікування – повний регрес пухлини після проведеного лікування . При залишковій пухлині – повторні курси хіміотерапії або кріодеструкція. При повній регресії основного осередку і метастазах на шиї можлива дисекція клітковини шиї та метастазів, консервативна або радикальна (операція Крайля).

Тривалість лікування в стаціонарі: хіміотерапія протягом 10-15 днів один курс. Інтервал між курсами в 3 тижні. Далі хворий виписується для амбулаторного лікування Середня тривалість лікування -75-90 днів.

Критерій ефективності лікування

5-річне виживання при ІІІ - ІV стадіях складала 62 % (рівень доказовості В).

Можливі побічні дії та ускладнення

При проведені хіміотерапії можливі ускладнення з боку гемопоезу, променевий мукозит, епітеліїт. Хворі підлягають пожиттєвій диспансеризації.

Пошук Всі результати