наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов`язкового асортименту

Спеціальне лікування: При цій стадії можливо проводити –телегаматерапію,яка призначається амбулаторно або стаціонарно при загрозі порушення дихання.

Можливе хірургічне лікування- резекція гортані по Отану, КНДІОЛ-1, при вестибулярній та підскладковій локалізації- ларингектомія. При метастазах на шиї – консервативна або радикальна дисекція клітковини шиї з ларингектомією.

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Повний регрес пухлини. При залишковій пухлині застосування альтернативних методів лікування ( при рецидиві після операції –променева, при рецидиві після опромінення - хірургічне лікування).

Тривалість лікування в стаціонарі. 40-45 днів. Далі хворий виписується на амбулаторне спостереження.

Критерії ефективності лікування

5-річне виживання ІІІ - ІV стадії – 70-73% при комбінованому лікуванні (променева+ хірургічне лікування) ( рівень доказовості В)

Можливі побічні дії та ускладнення

Можливий променевий мукозит, епітеліїт, хондроперихондрит, алергічні реакції.

Пошук Всі результати