наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Код МКХ-10 С-32

Діагностика пухлин гортані базується на клінічних та гістологічних даних

Скарги хворого:

а) хрипота, або зміна тембру голосу постійного характеру

б) потяг до відкашлювання

в) затяжний кашель

г) відчуття стороннього тіла

д) болюче ковтання

є) біль, що віддає в вухо

ж) кров в харкотинні

Вивчення головних скарг дає можливість зробити висновок про загальний характер захворювання. При вивчені функціонального статусу організму по органам та системам враховувати можливість їх метастатичного враження та визначення загального стану організму. Найбільше виражена симптоматика при вражені серединного відділу гортані (зміна тембру голосу).

Критерії діагностики.

Основним критерієм є патоморфологічна верифікація пухлини.Для підтвердження діагнозу проводиться біопсія . Вона проводиться в амбулаторних або стаціонарних умовах. Стаціонарне обстеження проводиться при утрудненні дихання.

Цитологічне дослідження первинного осередка проводиться в амбулаторних умовах у спеціалізованих закладах.

Умови, у яких повинна надаватись медична допомога

Хворі підлягають амбулаторному лікуванні проведенні телегаматерапії у міському онкодиспансері, обласному онкодиспансері, інститутах радіології, онкології та отоларингології.

Діагностична програма

Для об'єктивного обстеження пропонується наступні основні методи обстеження.

1. Загальний огляд

Загальна конфігурація та положення шиї

Топографія і вигляд змін

Колір шкіри

Стан судин (вени)

При наявності пухлин визначається ступінь рухливості при ковтанні, кашлі, натужувані, запрокидувані голови

2. Пальпація

Уточнення змін шкіри, підшкірної основи та органів.

Зв'язок патологічного осередка зі шкірою (рухливість ,спаяність).

3. Інструментальні методи обстеження

Фарингоскопія

Ларінгоскопія (пряма та непряма)

Мікроларінгоскопія

Стробоскопія

Рентгенологічні методи:

а) оглядова рентгенографія

б) томографія гортані

в) комп'ютерна томографія органів шиї

г) рентгенографія органів грудної порожнини

Ультразвукова діагностика

Морфологічні методи

а) пункційна біопсія

б) ексцизійна біопсія

г) цитологічна діагностика

Лабораторні дослідження:

  • Загальний аналіз крові з тромбоцитами
  • Коагулограмма, фібріноген
  • Визначення групи крові (АВ0), Rh-фактора
  • Реакція Вассермана (RW)
  • Визначення антитіл до ВІЛ (при згоді пацієнта)
  • Біохімічне дослідження крові (печінковий та нирковий комплекс)
  • Цукор крові
  • Загальний аналіз сечі

Пошук Всі результати