наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181

Лікувальна програма хворих з стенозом гортані

Перелік і обсяг медичних послуг обов'язкового асортименту

  • трахеотомія, як превентивний захід; ларинготрахеофіссура ( при серединних стенозах) з видаленням рубцевої тканини із застосуванням лазера (СО2 та Nd:YAG) та застосуванням тефлонових або селіконових стентів на 2-3 тижні; тампонада за Мікулічем.
  • при підскладковому, або стенозі шийного відділу трахеї, трахеомаляції у залежності від протяжності стенозу зовнішнім доступом видаляють рубцевозвужену ділянку з одномоментним заміщенням дефекту хрящевим аутотрансплантатом ( костальний хрящ), стент на 2-3- тижні.
  • трахеогортанний або міжтрахеальний анастомоз ( до 4 кілець трахеї);
  • при ураженні n.reccurens inf. ( медіанне та парамедіанне стояння голосових складок при двобічному абдукторному паралічі гортані) показана латералізація голосової складки із застосуванням ендосокпічних методик хордоарітеноїдотомії;
  • проведення медикаментозного лікуванням із застсовуванням у післяопераційному періоді адекватної антибіотикотерапії, потизапальної, біостимулюючої, симптоматичної терапії. Також на періоді реабілітації хворих показано фізіотерапевтичне лікування, фонопедія. Рестенозування можливо кожні 6 місяців.

Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту:

Консультація та лікування суміжних спеціалістів.

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Відновлення дихальної та голосоутворюючої функцій гортані.

У тяжких випадках з рубцюванням, фіброзом, фіксацією обох крикоаритеноїдних суглобів сприятливий наслідок малоймовірний.

Критерії якості лікування

Відновлення дихальної та голосоутворюючої функцій гортані.

Можливі побічні дії та ускладнення, рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги, вимоги до дієтичних призначень і обмежень, вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації визначаються індивідуально.

Рівень доказовості С.

Директор Департаменту організації медичної допомоги М.П. Жданова

Пошук Всі результати