Проведені заходи :: Хронічний риносинусит

Концепція лікування ХРС. Пацієнто-орієнтований підхід

Концепція лікування хронічного риносинуситу. Пацієнто-орієнтований підхід. На скільки ефективні сучасні методи лікування ХРС? Ендотип ХРС. Особливості імунної системи новонароджених і дітей раннього віку. Ускладнення ХРС. Фено-ендотипування ХРС. Індивідуалізована терапія конкретного ендотипу захворювання.

Схема ведення дорослих з ХРС

Схема ведення дорослих з хронічним риносинуситом. Співучасть пацієнта у лікуванні. Призначення лікування залежно від тяжкості перебігу захворювання. Візуально-аналогова шкала у лікуванні ХРС. Ступені призначення лікування ХРС із назальнім поліпозом.

Принципи етіопатогенетичного лікування ХРС

Принципи етіопатогенетичного лікування хронічного риносинусту. Принципи лікування ХРС відповідно до класифікації МКБ-11. Ключова зона лікування ХРС. Доказово обгрунтовані схеми діагностики та лікування відповідно консенсусу EPOS 2012.

Принципи діагностики ХРС

Принципи діагностики хронічного риносинуситу. Діагностика ХРС відповідно до класифікації МКБ-11. Діагностичні критерії ХРС. Особливості протікання ХРС у дітей. Комп'ютерна томографія при ХРС.

Форми та етіопатогенез ХРС

Форми та етіопатогенез ХРС. Моделі визначення форм хронічного риносинуситу. Характеристика ХРС згідно з консенсусом EPOS 2012. Фактори розвитку ХРС. Концептуальна основа сучасних поглядів на етіопатогенез ХРС. Основні ланки патогенезу ХРС.

Хронічний риносинусит та його мультифакторний патогенез?

Хронічний риносинусит та його мультифакторний патогенез? Розповсюдженість ХРС у світі. Характеристика ХРС відповідно до класифікації МКБ-11. Мультифакторний етіопатогенез ХРС. Фактори розвитку ХРС.

Пошук Всі результати