SHDM.SCHOOL | Якість життя як основний критерій ефективності лікування захворювань ЛОР-органів

Риніт і мікробіом ВДШ та його роль у патогенезі хронічних захворювань

Мікробіота використовується для характеристики мікробіоценозу окремих органів і систем, генетичного матеріалу і взаємозв'язків усередині екологічної ніші в певний часовий період на певній території. Вона взаємодіє з іншими органами і системами, визначаючи функціонування організму загалом як у здорової, так і у хворої людини. Підтверджено, що мікробіом безпосередньо впливає на запальні реакції при алергічних захворюваннях, таких як АР та астма.

Клінічний випадок. Травматична перфорація барабанної перетинки: яка тактика?

У відео представлений клінічний випадок з практики лікаря. Учасники наради коментують та дають свої рекомендації на основі представленого анамнезу, результатів проведених досліджень і попередньої терапії.

Риніт і якість життя: коли доцільне хірургічне лікування

Різноманітна патологія носа (АР, НАР, ХРС3НП) має суттєвий вплив не тільки на загальний і специфічний для ХРС симптомокомплекс, але також погіршує якість сну, підвищує денну сонливість і ризик апное уві сні, що може негативно вплинути на працездатність пацієнта.

Клінічний випадок: Неефективне лікування риносинуситу як причина поліпрагмазії

У відео представлений клінічний випадок з практики лікаря. Учасники наради коментують та дають свої рекомендації на основі представленого анамнезу, результатів проведених досліджень і попередньої терапії.

Клінічний випадок: Діагноз «Хронічний тонзиліт» як причина неадекватного лікування

У відео представлений клінічний випадок з практики лікаря. Учасники наради коментують та дають свої рекомендації на основі представленого анамнезу, результатів проведених досліджень і попередньої терапії.

Психологічний стан як умова нормальної якості життя

При різноманітних захворюваннях ЛОР-органів підвищується ймовірність виникнення серцево-судинних, психічних хвороб, а також захворювань дихальної системи, хронічної втоми та безсоння.

Пошук Всі результати